null

Schronisko „Na Paluchu” obchodzi 20 lat!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
uśmiechnięty kundelek ze schroniska, w tle łąka

Rok 2021 to bardzo ważny rok dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W tym roku schronisko obchodzi ważny i piękny jubileusz: 20-lecie działalności jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy - 20 lat w służbie zwierzętom. W tym czasie schronisko zapewniło opiekę ponad 80 000 bezdomnych zwierząt.

Schronisko jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy działa od 2001 roku i jest jednym z realizatorów Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt (razem ze Strażą Miejską, dzielnicowymi wydziałami ochrony środowiska, itp.). Misja ośrodka zawiera się w haśle: „Chronimy bezdomne zwierzęta. Stwarzamy im drugą szansę. Wiemy, że czują.”

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu – pracowników i wolontariuszy – wiele udało się przez te lata zmienić na lepsze. Warszawskie Schronisko „Na Paluchu” stało się dla wielu polskich schronisk wzorem, z którego czerpały wiedzę i doświadczenie.

W ramach obchodów tego jubileuszu schronisko, razem z Zarządem Transportu Miejskiego, przygotowało możliwość personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej ze schroniskowym psem lub kotem. Aktualnie trwają też prace nad wydaniem okazjonalnego albumu fotograficznego.

Pracownicy i wolontariusze mają wielką nadzieję, że uda im się uczcić ten jubileusz wspólnie z warszawiakami, np. podczas miejskich wydarzeń, w których zawsze wiele osób chętnie brało udział, a które tymczasowo musiały zostać zawieszone z powodu pandemii.

O schronisku

Schronisko nie jest domem docelowym dla bezdomnych zwierząt. Pracownicy i wolontariusze robią wszystko, by jak najszybciej znaleźć dla nich stałych opiekunów. W najtrudniejszym okresie (lata 2010-2011) w Schronisku przebywało na co dzień 2400 zwierząt. Obecnie jest to 407 psów i 50 kotów. Miesięcznie do Schroniska trafia ok. 300 zwierząt, w tym 200 psów i 100 kotów. Od 2011 roku liczba zwierząt zmniejsza się. W roku 2020 Schronisko przyjęło 135 psów z interwencji w Radysach. Dla 83 z nich udało się już znaleźć nowe domy.

Schronisko funkcjonuje na 3 ha powierzchni, z czego 1 ha należy do miasta, a 2 ha są użyczone przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Placówka zatrudnia 63 etatowych pracowników w ramach trzech sekcji: ambulatorium, biura przyjęć i adopcji zwierząt, opieki bytowej. Jest także jednostką, w której wiedzę pogłębiają praktykanci: z techników weterynaryjnych oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od 2014 roku stale współpracuje z Kliniką Małych Zwierząt SGGW. W schronisku działają dwa osobne szpitale - dla psów i kotów. Jest także miejscem odbywania pracy społecznie użytecznej.

W ramach Schroniska działa również Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt - łącznik między miastem a Schroniskiem. To tu docierają bezdomne zwierzęta z terenu m.st. Warszawy dostarczane przez Eko-patrole Straży Miejskiej i osoby prywatne; tu rozpoczynają poszukiwania właściciele zagubionych zwierząt czy też rozpoczynają się procesy adopcyjne podopiecznych placówki.