null

Błękitno-zielona infrastruktura w Zielonej Wizji Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jezioro Kamionkowskie

Jednym z kluczowych elementów Zielonej Wizji Warszawy jest inwestowanie w błękitno-zieloną infrastrukturę.

Jest to zrównoważony system, który wykorzystuje wodę i zieleń w celu poprawy jakości życia, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia odporności miasta na zmianę klimatu.

Błękitno-zielona infrastruktura składa się z różnych elementów: systemów retencji wód opadowych, zielonych dachów, naturalnych oczyszczalni, parków, ogrodów deszczowych, alei drzew i innych rozwiązań, które integrują wodę oraz zieleń w miejskiej przestrzeni.

Korzyści z błękitno-zielonej infrastruktury:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych – ograniczanie emisji oraz wychwytywanie i przechowywanie dwutlenku węgla,
  • lepsza adaptacja do zmiany klimatu – magazynowanie i ochrona zasobów wodnych zwiększa odporność miasta na skutki zmiany klimatu, np. powodzie czy susze,
  • poprawa komfortu cieplnego – pozytywne oddziaływanie na temperaturę i wilgotność powietrza w upalne dni, co ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie,
  • pochłanianie zanieczyszczeń powietrza – korzystny wpływ na nasze zdrowie,
  • zwiększenie przestrzeni rekreacyjnej – większe możliwości wypoczynku,
  • wzrost bioróżnorodności – wzmacnianie ekosystemów.