null

Cele klimatyczne w Zielonej Wizji Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy z Portu Praskiego

W Zielonej Wizji Warszawy zostały założone cele klimatyczne dla stolicy oraz konkretne wytyczne, jak je osiągnąć. Część z nich jest realizowana od dłuższego czasu. Teraz chcemy je usystematyzować.

Jak działać w najważniejszych sektorach miasta?

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i zredukować emisję gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. w Zielonej Wizji Warszawy zostały zdefiniowane cele długoterminowe, a także długoterminowe kierunki działań dla najważniejszych sektorów:

  • infrastruktury energetycznej,
  • budynków,
  • wody i ścieków,
  • zieleni miejskiej i różnorodności biologicznej,
  • transportu,
  • odpadów komunalnych.

W dokumencie wytyczono także 27 działań krótkoterminowych, które w ciągu najbliższych kilku lat będą podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta.

Model klimatyczny C40 Cities

Dzięki zastosowaniu analizy wskaźników Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz pracy na modelu klimatycznym C40 Cities po raz pierwszy wiemy na poziomie szczegółów, co należy zrobić, by osiągnąć założone cele klimatyczne. Wiemy też, w jaki sposób konkretne sektorowe cele i kierunki działań wspierają się wzajemnie, oraz w jakich obszarach są od siebie zależne.