null

Czym jest adaptacja do zmiany klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, widok od strony ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego, na pierwszym planie ogród, taras widokowy na dachu BUW i zielony skwer przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, w tle panorama Starówki, bulwary i Wisła, dzień lato.
Autor: m.st. Warszawa

Co można zrobić w mieście, aby minimalizować skutki zmiany klimatu?

Miasta przyczyniają się do zmiany klimatu, a jednocześnie są szczególnie wrażliwe na skutki tej zmiany. Uszczelnienie powierzchni, skąpa zieleń czy systemy kanalizacji, które w mało wydajny sposób odprowadzają wodę podczas nawalnych deszczy, nasilają jedynie skutki fal upałów oraz powodują błyskawiczne powodzie miejskie.

Zjawisko miejskiej wyspy ciepła towarzyszące terenom zabudowanym, które akumulują ciepło, negatywnie wpływa na nasze zdrowie oraz otoczenie.

To wszystko powoduje, że przestrzeń miejska staje się coraz mniej komfortowym miejscem do życia.

Czym jest adaptacja do zmiany klimatu

Jednak istnieją rozwiązania, które polegają na dostosowaniu otoczenia do obecnych i spodziewanych skutków zmiany klimatu w taki sposób, aby były one jak najmniej odczuwalne dla nas i środowiska. Szereg działań o takim charakterze nazywamy adaptacją do zmiany klimatu.

Przykładami działań adaptacyjnych są:

  • rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej, by utworzyć powierzchnię biologicznie czynną;
  • stworzenie zielonej ściany czy zielonego dachu;
  • wykorzystanie wody deszczowej.