null

Czym się ogrzewasz? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widok z góry na dom jednorodzinny, z jego komina unosi się gęsty ciemnoszary dym

Od 1 lipca wszyscy właściciele i zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację o używanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków obejmie całą Polskę i pomoże w zlokalizowaniu, a w następnym kroku w wymianie przestarzałych pieców i kotłów, czyli tak zwanych „kopciuchów”. Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

Kto i w jakim terminie musi złożyć deklarację?

Deklarację musi złożyć właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW. Właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r. Jednak w przypadku nowo powstałego obiektu czas jest znacznie krótszy – w takim przypadku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na 2 sposoby:

1) w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego CEEB, przy użyciu Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, który pozwala złożyć deklarację bez wychodzenia z domu,

2) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie dzielnicy (zgodnie z lokalizacją budynku); wzór deklaracji do wypełnienia można pobrać ze strony CEEB.

Jakie dane należy podać w deklaracji?

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane:

1)   imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2)   adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3)   informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

4)   numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5)   adres e-mail (opcjonalnie).

Więcej informacji

Wszelkie informacje na temat CEEB są publikowane na stronie GINB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Pytania na temat CEEB należy kierować do przedstawicieli GINB na adres: info-ceeb@gunb.gov.pl