null

Dane przestrzenne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa przedstawiająca korony drzew

Kompleksowa Mapa Koron Drzew powstała dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego, które pozwoliły na stworzenie kompletnego i aktualnego opracowania dotyczącego zieleni w mieście. Jest to innowacyjne opracowanie dla obszaru miejskiego przedstawiające zróżnicowanie gatunkowe oraz kondycję biologiczną drzew.

Mapa objęła drzewa rosnące w granicach miasta, o minimalnej wysokości 3 m i powierzchni korony 7 m2. Nie uwzględnia ona roślin rosnących pod okapem koron innych drzew. Szacujemy, że uwzględniając również obiekty niewidoczne na zdjęciach lotniczych, w sumie w Warszawie rośnie niemal 9 milionów drzew.

Mapa jest dostępna w miejskim serwisie mapowym w zakładce Zieleń.

Mapa składa się z 14 warstw, w której skład wchodzą:

 1. Mapy Zasięgu Koron Drzew;
 2. Mapy Zasięgu Koron Drzew z uzupełnioną tabelą atrybutów;
 3. Mapy Taksonów Drzew;
 4. Map Tematycznych Kondycji Biologicznej Drzew w tym:
  • Wskaźnikowe Mapy Przebarwień Drzew prezentujące osobno stopień przebarwienia oraz klasy przebarwienia,
  • Wskaźnikowe Mapy Defoliacji Drzew prezentujące osobno stopień defoliacji oraz klasy defoliacji,
  • Wskaźnikowe Mapy Kondycji Biologicznej Drzew prezentujące:
   • wskaźnik Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),
   • wskaźnik modified Red Edge Normalized Difference Vegetation Index (mNDVI705),
   • wskaźnik Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index (MCARI),
   • wskaźnik Structure Insensitive Pigment Index (SIPI),
   • wskaźnik Plant Senescence Reflectance Index (PSRI),
   • wskaźnik Moisture Stress Index (MSI),
   • wskaźnik Normalized Difference Infrared Index (NDII).

Mapy Zasięgu Koron Drzew odzwierciedlają kształt koron drzew widziany z „lotu ptaka”, zostały wykonane w formacie wektorowym. Mapa zawiera ponad 7 mln obiektów określających wysokość korony drzewa, takson, średnie wartości defoliacji, przebarwienia i wskaźników kondycyjnych. Pozostałe warstwy zostały wykonane w formacie rastrowym, na ich podstawie wypełniono atrybuty w Mapach Zasięgu Koron Drzew.

Mapa Taksonów Drzew przedstawia klasy z gatunkami drzew. W części zachodniej i północnej Warszawy wyodrębniono 51 klas natomiast na pozostałym obszarze o jedną klasę więcej. Wskaźnikowe Mapy Defoliacji Drzew przedstawiają procentowy ubytek powierzchni liści w koronie drzewa, w odniesieniu do drzewa referencyjnego o pełnym ulistnieniu. Im mniejsza wartość defoliacji tym mniej liści ubyło z drzewa.

Wskaźnikowe Mapy Przebarwienia Drzew przedstawiają procentowy udział przebarwienia powierzchni liści w obrębie korony drzewa, w odniesieniu do drzewa referencyjnego cechującego się optymalnym stanem ulistnienia. Im mniejsza wartość przebarwienia tym mniejszej zmianie uległ kolor liści na drzewie.

Wskaźnikowe Mapy Kondycji Biologicznej przedstawiają wartości wskaźników, które mogą zostać zastosowane do weryfikacji zawartości chlorofilu (NDVI, mNDVI705, MCARI), wykorzystania światła w procesie fotosyntezy (SIPI), starzenia się roślin (PSRI) i zawartości wody (MSI, NDII).

Zobacz galerię (4 zdjęć)