null

Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa również w tym roku wesprze warszawskie rodzinne ogrody działkowe w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”.

Dokumentami niezbędnymi do złożenia będą:

  1. Wniosek do miasta/gminy o zgłoszenie Zadania do udziału w „Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”;
  2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy (np. pełnomocnictwo z PZD, wyciąg z KRS-u);
  4. Dokument (np. uchwała, decyzja, deklaracja, informacja) potwierdzający konieczność realizacji wskazanego zadania.

Nabór ogłosimy w pierwszej połowie lutego 2023 r.

Szczegóły na stronie: eko.um.warszawa.pl/dotacje

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i do udziału w naborze!