null

Drugie spotkanie edukacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy, na pierwszym planie kościół św. Kazimierza i kamienice Nowego Miasta, w tle Pałac Kultury i Nauki i wieżowce
Autor: Filip Kwiatkowski m.st. Warszawa

W sobotę 14 listopada odbyło się drugie spotkanie edukacyjne Warszawskiego Panelu Klimatycznego.

W pierwszej części spotkania wprowadzenie dał Leszek Drogosz z Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Mówił o tym, ile i na co miasto zużywa energii oraz co już robi, by zwiększać efektywność energetyczną i udział odnawialnych źródeł energii. Przedstawił także rekomendacje dotyczące stworzenia zielonego standardu budynków i wdrożenia systemu zarządzania energią we wszystkich miejskich budynkach.

Odnawialne źródła energii

Następnie, swoje prezentacje przedstawili eksperci zajmujący się odnawialnymi źródłami energii (OZE) – Tobiasz Adamczewski z Forum Energii i Arnold Rabiega z Krajowego Instytutu Energii Rozproszonej. Zaprezentowali różne rodzaje OZE możliwe do zastosowania w Warszawie, wskazali korzyści i wyzwania związane z ich wykorzystywaniem oraz opowiedzieli o instrumentach finansowych (miejskich i krajowych), które wspierają rozwój OZE.

W swoich rekomendacjach wskazali m.in. na potrzebę opracowania prognozy popytu i podaży OZE w Warszawie, ustanowienie celu strategicznego, by za 10 lat każdy dach w mieście miał instalację fotowoltaiczną (jeśli jest to technicznie możliwe), a także uproszczenie i skrócenie procedury ubiegania się o dotację miejską na ekologiczne źródła energii.

Budynki efektywne energetycznie

W dalszej części panelu Ludomir Duda i Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii przedstawili obszerną prezentację na temat budynków efektywnych energetycznie. Eksperci zaproponowali sześć grup rekomendacji dotyczących: zarządzania energią w nieruchomościach miasta, lepszej wentylacji w szkołach, budownictwa senioralnego, efektywnego wykorzystania ciepłej wody, nowych budynków i zabytków.

Rekomendacje organizacji społecznych

Swoje stanowisko w temacie Warszawskiego Panelu Klimatycznego przedstawili również przedstawiciele i przedstawicielka tzw. stron panelu: Bernard Swoczyna (WWF Polska) oraz Joanna Krawczyk i Maciej Wereszczyński (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć). Wśród ich rekomendacji znalazły się m.in. takie:

  • analiza wariantowa ogrzewania obejmująca głęboką termomodernizację budynków, obniżenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie odnawialnej energii, 100% bezemisyjnych budynków do 2050, harmonogram działań i finansowanie,
  • informowanie o korzyściach, jakie płyną z kolektywnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W imieniu Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które też jest stroną panelu, Bartłomiej Kozek przekazał pisemne rekomendacje dla panelistów. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja poszerzenia zakresu współpracy w obrębie metropolii o kwestie związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii i zrównoważonym rozwojem.

Z dokładnym brzmieniem wszystkich prezentacji można zapoznać się na YouTube’ie lub Facebooku.