null

Edukacja o odpadach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Problem prawidłowego postępowania z odpadami i redukcji ich powstawania omawiany jest coraz częściej w mediach i przebija się do ogólnopolskiej debaty publicznej. Następnym działaniem, jakie należy w związku z tym podjąć, jest edukacja ekologiczna.

Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw, zespół Fundacji alter eko na zlecenie m.st. Warszawy przygotował publikację pt. „Segreguję - Inspiruję! Scenariusze lekcyjne dla klas I - III szkół podstawowych”. Tym samym, chcielibyśmy zainspirować osoby, zajmujące się edukacją, do poszerzenia tematyki prowadzonych przez siebie zajęć o problematykę zanieczyszczenia odpadami. Jest to temat niezwykle ważny nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale również dla mieszkańców wszystkich polskich miast. Niniejszą publikacją chcielibyśmy wzbogacić ogólnodostępną ofertę edukacyjną dla szkół, poprzez kompleksowe ukazanie problemu i jego rozwiązań. Praca nad publikacją była inspirowana naszymi doświadczeniami w tematyce zero waste i prawidłowego postępowania z odpadami.

Zawartość materiałów edukacyjnych:

Publikacja składa się z 12 scenariuszy, wraz z kartami pracy dla uczniów klas I-III. Mamy szczerą nadzieję, że nasza publikacja pozwoli Państwu w atrakcyjny sposób poprowadzić zajęcia oraz edukować, zachęcać i inspirować uczniów do działania na rzecz redukcji wytwarzania odpadów i prawidłowego postępowania z nimi.

Spis scenariuszy:

 • Odpady - proste sprawy
 • Segreguję na 5!
 • Segreguję – Inspiruję
 • Recykling bez tajemnic
 • Wyzwanie zero waste I
 • Wyzwanie zero waste II
 • Segreguj na 5 – bio
 • Segreguj na 5 - metale i tworzywa sztuczne
 • Segreguj na 5 – szkło
 • Segreguj na 5 – papier
 • Segreguj na 5 - odpady zmieszane
 • Na tropie ZSEE

Broszura edukacyjna “Segreguj na 5”

W broszurze znajdziemy się szczegółowe informacje odnośnie segregacji odpadów oraz szczegółowe umówienie poszczególnych frakcji.

Segreguj na 5 (broszura edukacyjna) - link

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem Miasta st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer: 22 443 45 00 lub 19115 lub e-mail na adres: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.


Broszura “Ekopoukładani - wszystko co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach”

W broszurze znajdziemy się szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania PSZOK-ów i MPSZOK-ów na terenie m.st. Warszawy

Ekopoukładani - wszystko co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach – link


Droga odpadu – filmy edukacyjne

Zobacz, że warto segregować śmieci.

Odpady zmieszane! Zobacz, że warto segregować śmieci.

Kompost! Zobacz, że warto segregować śmieci.

 

Warto segregować śmieci, wiedzą to nawet dzieci❗♻ 

A dlaczego warto? Bo dzięki Tobie:

 • odpady zyskają drugie życie,
 • na przykład z butelek PET powstanie polar, namiot albo buty, 
 • zadbasz o środowisko naturalne – ochronisz glebę i wody gruntowe, 
 • ograniczysz emisję trujących gazów oraz ilość ścieków, 
 • zmniejszysz ilość trudno rozkładających się odpadów na wysypiskach. 

Masz wątpliwości jak właściwie segregować odpady w Warszawie? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki.

Załączniki: