null

Geotermia niskotemperaturowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych,a mianowicie m.in. energię geotermalną składowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi.

Konieczność implementacji przepisów unijnych (Polska jako kraj członkowski UE jest zobowiązana do wdrażania Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (OZE)) jak i coraz większa konkurencyjność pozyskiwanego niskotemperaturowego ciepła ziemi w stosunku do kosztu uzyskanego z konwencjonalnych źródeł energii spowodowała wzrost zainteresowania indywidualnych użytkowników wykorzystywaniem tej energii do celów grzewczych.Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców zleciło opracowanie Mapy geotermii niskotemperaturowej na terenie m.st. Warszawy.

Mapa ta obrazuje szacunkowy potencjał energii ziemi, która może być wykorzystana przez gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi. Mapa została opracowana na podstawie ponad trzystu profili archiwalnych otworów wiertniczych, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Informacje na temat warstwy geologicznej na głębokości 80 m od powierzchni terenu w danym otworze wiertniczym oraz informacje o typowej dla niej wartości współczynnika mocy cieplnej ziemi, posłużyły do wyznaczenia rozkładu potencjału geotermii niskotemperaturowej. Przy obliczaniu możliwości poboru ciepła, wykorzystano wartości współczynnika mocy cieplnej, możliwej do pozyskania przy 2400 godzinach pracy pompy ciepła rocznie. Tak opracowana mapa pokazuje średnią wartość współczynnika mocy cieplnej ziemi w wybranym punkcie (z 1 m przy głębokości wymiennika 80m). Uzyskane dane zasilają kalkulator energetyczny i pozwalają wyciągnąć wstępne wnioski na temat opłacalności instalacji pompy ciepła.

Na mapie archiwalne otwory wiertnicze zostały oznaczone numerami, zgodnymi z numeracją obiektów hydrogeologicznych w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych. Dodatkowo zaznaczono cztery przekroje hydrogeologiczne, które poprowadzono przez rejony, gdzie sieć ciepłownicza jest słabo rozwinięta, tj. przez północną i południową część Warszawy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że korzystne warunki do wykonania instalacji pomp ciepła panują na obszarze występowania nawodnionych osadów piaszczysto-żwirowych. Obszary takie stwierdzono na Wawrze, Ursusie, północnej części Białołęki oraz na Ursynowie – na Osiedlu Służewiec. Na obszarach tych z 1 metra wiercenia możliwe jest pozyskanie 60 W energii cieplnej. Niekorzystne warunki do pozyskania ciepła ziemi panują na osiedlach: Nowodwory, Żerań, Bielany, Sadyba oraz w zachodniej części dzielnicy Wawer.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://mapa.um.warszawa.pl

Kalkulator energetyczny został opracowany przez firmę Research Studios iSPACE Austria, partnera projektu Cities on Power. Kalkulator wykorzystuje dane geograficzne dla Warszawy (punkty adresowe), dane z mapy słonecznej, dane z mapy geotermii niskotemperaturowej oraz dane dotyczące wykorzystania energii w budynku.
Uzyskane wyniki pozwalają porównać zapotrzebowanie na energię z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii. Kalkulator oblicza działanie systemów energii odnawialnej, takich jak pompy cieplne czy kotły na biomasę, porównując je do istniejących instalacji opartych na konwencjonalnych źródłach energii. Narzędzie pozwala na szybką i kompleksową symulację pozyskania energii odnawialnej dla budynku oraz ocenę opłacalności takiej technologii.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://mapa.um.warszawa.pl