null

Instalacja OZE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto uruchamia dodatkowy nabór wniosków o dotacje na OZE w 2024 r.

Dokumenty można składać od 1 marca do 30 kwietnia br.

 

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji, które zostały określone w tzw. uchwale dotacyjnej (uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zmieniona uchwałą nr LXXII/2404/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2022 r.). 

Od 1 września 2024 r. serdecznie zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu OZE w 2025 r., pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie zostanie rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu m.st. Warszawy. Tym samym, wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki oraz za gotowość do współdziałania z m.st. Warszawą przy transformacji energetycznej naszego miasta.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z warszawskiego programu dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą skorzystać m.in.:

 • osoby fizyczne, 
 • wspólnoty mieszkaniowe, 
 • spółdzielnie mieszkaniowe, 
 • przedsiębiorcy, 
 • stowarzyszenia, 
 • fundacje, 
 • gminne i powiatowe osoby prawne.

Pamiętaj!

 • Nieruchomość nie może być ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.
 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

Na co można otrzymać dotację?

Wykonanie instalacji:

 • pomp ciepła,
 • kolektorów słonecznych,
 • paneli fotowoltaicznych,
 • turbin wiatrowych.

Ile może wynieść dotacja?

Informacja o wysokości dotacji znajduje się w tutaj.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Pobierz i wypełnij formularz wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, lub
 • przesłać pocztą na adres:
  Urząd m.st. Warszawy
  Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
  Aleje Jerozolimskie 44
  00-024 Warszawa

Istnieje także możliwość złożenia wniosku elektronicznie przez miejski portal e-usług Moja Warszawa 

Pamiętaj! 

 • Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy
 • Wnioski przesłane mailem nie będą procedowane. 
 • Lista wymaganych załączników znajduje się w formularzu wniosku. 

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2024 r. trwa od 1 września 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Nie masz pewności, że wnosek został wypełniony poprawnie?

Nie martw się – złóż wniosek, a wszystkie wątpliwości wyjaśnimy telefonicznie lub mailowo.

Dotacja w 6 łatwych krokach

 1. Zbierz potrzebne dokumenty.
 2. Złóż dokumenty.
 3. Analizujemy Twój wniosek i przyznajemy dotację.
 4. Realizujesz inwestycję.
 5. Złóż rozliczenie dotacji.
 6. Wypłacamy pieniądze.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

tel. 22 325 96 06 (poniedziałek-piątek, godz. 8-16)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki: