null

Jak obliczany jest dochód Wnioskodawcy w Części 1) Programu Czyste Powietrze?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama, widok z lotu ptaka na dzielnicę Wawer, domy, drzewa, zieleń, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Sprawdź, jak obliczyć dochód i złóż wniosek w programie.

 

  1. Jeśli Wnioskodawca płaci podatek dochodowy od osób fizycznych dochód uwzględniamy w Programie Czyste Powietrze, oznacza wartość z pozycji "Podstawa obliczenia podatku". Będzie to odpowiednio:
  • 1a. W zeznaniu podatkowym za 2023 rok: PIT-36 (poz. 305.), PIT-36L (poz. 73.), PIT-37 (poz. 129.), PIT-38 (poz. 29.), PIT-39 (poz. 26.), PIT-CFC (poz. 41.),
  • 1b. Gdy jedynym dochodem Wnioskodawcy jest świadczenie z ZUS/KRUS i Wnioskodawca nie składa odrębnego zeznania podatkowego: PIT-40A (poz. 54.).
  1. W przypadku karty podatkowej (PIT-16) lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) podajemy dochód z Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie: Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
  1. Jeśli Wnioskodawca posiada gospodarstwo/gospodarstwa rolne, dochód roczny wylicza się, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości  dochodu ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS (obecnie: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  21  września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.).
  1. Dochody nie podlegające opodatkowaniu, które należy uwzględnić: Lista dochodów nie podlegających opodatkowaniu wymieniona jest w Załączniku nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach PP Czyste Powietrze.

Uwaga! W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1) – 4), dochody te sumuje się. Aby wnioskodawca mógł skorzystać z Programu Czyste Powietrze otrzymana sumaryczna kwota dochodu nie może przekraczać 135 tys. zł.