null

Komunikat Biura Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pracownicy biura w przestrzeni cooworkingowej.
Autor: m.st. Warszawa

Wydłużamy termin składania zgłoszeń do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych.

Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być:

  • osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Wybory do izb rolniczych odbędą się 24 września 2023 r.

Chętni do pracy w komisji wyborczej powinni do 7 sierpnia 2023 r. dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2 pok. 1804) zgłoszenie wraz
z załącznikami.

Skan dokumentów można wysyłać na adres aharbat@um.warszawa.pl – oryginalny wniosek można dostarczyć w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszenia, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty i informacje dostępne są na stronie internetowej „Wybory do izb rolniczych” pod adresem: Uchwała_NR_1.2023_z_dnia_22.02.2023_r_.pdf (krir.pl)
zał. Nr 1 str. 8

Załączniki: