null

Koszenie trawy – obowiązuje zakaz używania dmuchaw

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fragment miejskiego trawnika – na pierwszym planie wysoka, bujna trawa, a w tle drzewa.
Autor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

W ostatnim czasie zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zapewne zadają sobie pytanie: kosić czy nie kosić na osiedlowych trawnikach? Jeśli decydujemy się kosić, pamiętajmy o tym, że nie wolno używać maszyn nawiewających do sprzątania pokosu trawy i piasku.

Zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści został wprowadzony 1 stycznia 2021 roku w całym województwie mazowieckim w ramach Programu Ochrony Powietrza. Obowiązuje on wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe i urzędy.

Dlaczego nie wolno używać dmuchaw

Urządzenia przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Emitują spaliny i powodują wtórną emisję pyłu z czyszczonej powierzchni terenu. Oznacza to, że wcześniej osadzone cząstki pyłu powtórnie wzbijają się w powietrze. Ich wdychanie jest szkodliwe dla zdrowia każdego z nas, zwłaszcza dzieci, osób starszych i osób szczególnie narażonych na choroby układu oddechowego.

Rezygnacja z dmuchaw wpływa pozytywnie na jakość powietrza, którym oddychamy, i na nasze zdrowie. Zakaz używania maszyn nawiewających to także ochrona przed hałasem.

Dlaczego warto ograniczać koszenie

Dla klimatu i środowiska korzystne jest ograniczanie koszenia. W mieście coraz częściej występują długotrwałe susze. Rzadko koszone rośliny zatrzymują wodę w glebie i obniżają temperaturę podłoża. Pozostawienie bujnej trawy między budynkami to sposób na likwidowanie miejskich wysp ciepła i przeciwdziałanie skutkom suszy.

Więcej wody to także zwiększenie różnorodności biologicznej - na niekoszonych trawnikach pojawiają się kolejne gatunki roślin pożytecznych dla zapylaczy. Wysoka trawa stwarza lepsze warunki do życia dla zwierząt w mieście.

Więcej informacji o zakazie stosowania dmuchaw na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.