null

Las Bielański

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kompleks leśny Las Bielański obejmuje teren rezerwatu „Las Bielański” (pow. 130,07 ha) jak i jego otulinę (pow. 21,76 ha)  
Las ten jest największą na terenie miasta pozostałością, porastających kiedyś Mazowsze naturalnych puszcz. Zachowanie tego bardzo cennego przyrodniczo obiektu do dnia dzisiejszego zawdzięczamy istnieniu na terenie lasu od XVII w. klasztoru Kamedułów i związanej z tym faktem ochrony lasu wokół klasztoru. Nazwa kompleksu „bielański” wywodzi się od noszonych przez zakonników białych habitów.
Unikatowe położenie kompleksu na czterech dawnych tarasach zalewowych Wisły powoduje, że teren ten jest nie tylko bardzo malowniczy dzięki liczne występującym wąwozom, skarpom, ciekom wodnym, ale także niesłychanie bogaty gatunkowo. Występuje tam ponad 400 gatunków roślin naczyniowych, 34 gatunki drzew, 60 gatunków ptaków, 20 gatunków ssaków i wiele bardzo rzadkich gatunków owadów.
W Lesie Bielańskim można spotkać kilkusetletnie dęby, graby, wiązy, lipy, a także jesiony, jawory, olsze w wieku dochodzącym do 120 lat.
W kompleksie znajdują się malownicze szlaki piesze, na których podziwiać można leśne wąwozy. Spacerując warto także zwiedzić ścieżkę przyrodniczą opowiadającą o przyrodzie dawnych tarasów rzecznych.

Położenie

Dzielnica Bielany

Powierzchnia

151,83 ha

Atrakcje

kilkusetletnie dęby, wiekowe drzewostany olsu jesionowego, ścieżka przyrodnicza, malownicze ścieżki spacerowe

fot. archiwum BOŚ
Zobacz galerię (16 zdjęć)
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum Lasy Miejskie-Warszawa
fot. archiwum Lasy Miejskie-Warszawa
fot. archiwum Lasy Miejskie-Warszawa
fot. archiwum Lasy Miejskie-Warszawa
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ