null

Jakość powietrza w Warszawie poprawia się

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy z lasami na pierwszym tle
Autor: m.st. Warszawa

Wyniki pomiarów z warszawskich stacji monitoringu jakości powietrza za 2022 rok wskazują na poprawę jakości powietrza w mieście, co wpisuje się w trend trwający od 2017 roku. Szczególnie istotny jest spadek średniej rocznej pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 na wszystkich warszawskich stacjach poniżej obowiązujących norm.

Wyniki bieżących pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie Warszawy oraz dwóch stacji warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza wskazują na obniżenie poziomu głównych zanieczyszczeń powietrza – PM2,5, PM10, NO2. Zauważalny jest spadek zarówno średnich rocznych na większości stacji, jak i spadek dni z przekroczeniem średniej dobowej dla pyłu PM10. Normy krajowe szkodliwych dla zdrowia pyłów zamieszonych PM2,5 i PM10 nie zostały przekroczone, jednak pozostaje dużo do zrobienia, aby spełnić normy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można uzyskać na warszawskiej platformie IoT lub w aplikacji Warszawa19115.

Wykres ukazuje średnie roczne PM10 na stacjach w Waraszawie
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Wykres pokazuje liczbę dni z przekroczeniem normy dobowej stężenia pyłu zawieszonego PM10 w latach 2010-2022 w Warszawie. Na stacjach od 2017 widoczny jest spadek liczby dni i wyraźną tenedencję spadkową
Wykresy ukazują średnie roczne pyłu PM2,5 w Warszawie, tu jest widoczna tendencja spadkowa na wykresach