null

Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2023 r. rozpoczyna się 1 września 2022 r. i trwa do 31 marca 2023 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Pamiętaj!

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w:

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Kontakt telefoniczny do Biura Ochrony Środowiska: 

22 44 32 519
22 44 32 577
22 44 32 586
22 44 32 574
22 44 32 592

Umów się!

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta.

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.

Pamiętaj, aby chronić swoich bliskich, na czas wizyty w urzędzie pozostaw dziecko pod opieką, aby ograniczać ryzyko zakażenia wirusem. Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem.

 W związku z trudną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.