null

Międzynarodowe warsztaty dotyczące zarządzania polityką klimatyczną miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczestnicy Climate Governance Workshop w Warszawie
Uczestnicy Climate Governance Workshop w Warszawie | Autor: m.st. Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa od ponad dekady prowadzi zaawansowane działania na rzecz klimatu, które mają pomóc w usprawnieniu prowadzonej polityki klimatycznej. Podejmuje liczne kroki na rzecz zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających poprawy, jak również wyznaczania celów klimatycznych.

Kontekst

Od kilku miesięcy miasto st. Warszawa wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Corporate Climate Governance Services partners (BDO, ICLEI Europe, CDP i Ecorys), intensywnie pracowało nad analizą działań i strategii, które mogłyby pomóc miastu w transformacji klimatycznej.

24 kwietnia br. odbyły się w Warszawie warsztaty, które zgromadziły urzędników miejskich oraz ekspertów w zakresie zrównoważonego finansowania w celu omówienia skutecznych praktyk zarządzania klimatem. Chodziło o zidentyfikowanie efektywnego modelu zarządzania, który pozwoliłyby na włączenie w większym wymiarze kwestii klimatycznych w kluczowe procesy zarządzania miastem i planowania.

Projekt zakłada m.in. :

  • zwiększanie kompetencji pracowników Urzędu Miasta w zakresie budowania odporności klimatycznej miasta i transformacji klimatycznej Warszawy
  • opracowanie wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie uwzględniania zagrożeń klimatycznych w decyzje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych. 

Zadania realizowane w ramach projektu

Wszystkie te zabiegi mają na celu budowanie świadomości oraz kompetencji urzędników w zakresie znaczenia skutecznego zarządzania polityką klimatyczną w Warszawie. Ponadto pomogą urzędnikom w sprawnym włączeniu działań na rzecz klimatu do planowania strategicznego oraz wszelkich procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawicielka TaiwanBusines Fund
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Uczestnicy międzynarodowych warsztatów CGV