null

System monitoringu jakości powietrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jednym z priorytetowych działań Warszawy w zakresie poprawy jakości powietrza jest rozbudowa warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza.

Dotychczas opierał się on na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego GIOŚ. W ramach rozbudowy warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza w 2020 roku wybudowano 2 nowe referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza - przy ul. Grochowskiej i przy al. Solidarności. W 2020 r. przygotowano również przetarg na zakup 165 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i gmin ościennych. Instalacja pierwszych urządzeń rozpocznie się jeszcze w 2021 roku.

Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Następnie zostały uzgodnione z zarządami dzielnic i partnerskich gmin.

Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 165 czujników jakości powietrza będą prezentowane na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny i prognozowany stan jakości powietrza będzie przedstawiany wraz z zaleceniami dla mieszkańców.

Aktualne dane pomiarowe z referencyjnych stacji pomiarowych na terenie Warszawy można poznać na warszawskiej platformie IoT.