null

Nauka obywatelska #citizenscience w walce o lepszy klimat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zbieranie danych, które są niezbędne do mądrego planowania i realizacji działań na rzecz ochrony klimatu, powinno odbywać się również z udziałem mieszkańców w ramach tzw. nauki obywatelskiej (ang. citizen science). Mieszkańcy przez zaangażowanie w proces zbierania i analizowania danych mogą realnie wspierać działania proklimatyczne oraz zmianę podejścia do zagadnień środowiskowych w mieście. Aby zgłębić szereg sposobów angażowania mieszkańców, Warszawa zaangażowała się w projekt CitiMeasure.

Warszawa w projekcie CitiMeasure

Warszawa zaangażowała się w projekt CitiMeasure, którego głównym celem projektu było wykorzystanie narzędzi z zakresu nauki obywatelskiej do tworzenia miast inteligentnych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu. W ramach projektu powstało internetowe Europejskie Centrum Wiedzy z repozytorium dobrych praktyk, wspierające podnoszenie świadomości na temat znaczenia obywatelskich inicjatyw pomiarowych oraz wykorzystywania ich wyników i narzędzi #citizenscience.

Jednym z celów grupy roboczej ds. zmiany zachowań i polityki miejskiej Behaviour and Policy Change działającej w ramach projektu CitieMeasure, było przygotowanie katalogu dobrych praktyk i wskazówek dotyczących budowania nowej kultury współpracy. Udział w pracach grupy brali przedstawiciele ponad 60 instytucji naukowych, NGO, inicjatyw citizen science oraz miast. Jednym z tych miast była również Warszawa, która przez prawie 2 lata uczestniczyła w projekcie jako członek organizacji Eurocities. Wynikiem prac tej grupy było przygotowanie i upowszechnienie wytycznych dotyczących zmiany zachowań i polityki Guidelines on Behaviour and Policy Change, aby wdrażać działania z zakresu citizen science. Poradnik może być inspiracją, aby w działaniach i polityce miast uwzględniać właśnie naukę obywatelską.

W projekcie powstały też inne narzędzia CitiAIR i Digital Inclusion GuidelinesCentrum wiedzy o #citizenscience dostępne na stronie internetowej www.citimeasure.eu.   

Nauka obywatelska może być płaszczyzną współpracy, na której budowane będą korzyści dla mieszkańców i miasta, szczególnie cenną w kontekście walki ze zmianą klimatu i adaptacji do jej skutków. Wspólne działania sprzyjają tworzeniu miasta otwartego, wygodnego i zielonego.