null

Partnerstwo dla Klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z Partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W ramach Platformy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o zróżnicowanym charakterze, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które mają na celu zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ochrony klimatu.

Partnerami „Partnerstwa dla Klimatu” są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Pokazują one swoimi dokonaniami troskę o środowisko, a udziałem w „Partnerstwie dla Klimatu” dają dowód swojemu zaangażowaniu w kwestie ochrony przyrody i świadomości, że tylko wspólne działanie może zagwarantować sukces.

Warszawa uczestniczy również w wielu międzynarodowych inicjatywach ekologicznych. W ramach współpracy z organizacjami miast C40 Cities oraz EUROCITIES Warszawa propaguje działania na rzecz ochrony klimatu, wspiera oddziaływanie na rządy i organizacje międzynarodowe w zakresie odpowiedniej legislacji, a także realizuje konkretne programy zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Głównymi obszarami tematycznymi, w których m.st. Warszawa podejmie działania w ramach Partnerstwa dla Klimatu są efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport przyjazny środowisku oraz promocja ekologicznego stylu życia.

Formy współpracy w Partnerstwie

Cel platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest realizowany przez Partnerów poprzez:

  • dzielenie się doświadczeniem, wiedzą, pomysłami, działaniami, zasobami różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu - ochrony środowiska i klimatu,
  • wzajemne wsparcie wszystkich partnerów w działaniach na rzecz wyznaczonego celu,
  • wspólną realizacja konkretnych projektów.

Koordynatorem współpracy jest Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPIPK).

W celu dołączenia do Partnerstwa dla Klimatu prosimy o kontakt mailowy: partnerstwo@um.warszawa.pl.

Załączniki: