null

Partnerstwo dla Klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z Partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W ramach Platformy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o zróżnicowanym charakterze, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które mają na celu zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ochrony klimatu.

Partnerami „Partnerstwa dla Klimatu” są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Pokazują one swoimi dokonaniami troskę o środowisko, a udziałem w „Partnerstwie dla Klimatu” dają dowód swojemu zaangażowaniu w kwestie ochrony przyrody i świadomości, że tylko wspólne działanie może zagwarantować sukces.

Warszawa uczestniczy również w wielu międzynarodowych inicjatywach ekologicznych. W ramach współpracy z organizacjami miast C40 Cities oraz EUROCITIES Warszawa propaguje działania na rzecz ochrony klimatu, wspiera oddziaływanie na rządy i organizacje międzynarodowe w zakresie odpowiedniej legislacji, a także realizuje konkretne programy zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Głównymi obszarami tematycznymi, w których m.st. Warszawa podejmie działania w ramach Partnerstwa dla Klimatu są efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport przyjazny środowisku oraz promocja ekologicznego stylu życia.
Formy współpracy w Partnerstwie

Cel platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest realizowany przez Partnerów poprzez:

 • dzielenie się doświadczeniem, wiedzą, pomysłami, działaniami, zasobami różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu - ochrony środowiska i klimatu,
 • wzajemne wsparcie wszystkich partnerów w działaniach na rzecz wyznaczonego celu,
 • wspólną realizacja konkretnych projektów.

Koordynatorem współpracy jest Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK).

W celu dołączenia do Partnerstwa dla Klimatu prosimy o kontakt mailowy: partnerstwo@um.warszawa.pl.

Lista członków Partnerstwa dla Klimatu:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Akademia Zero Waste
 3. Allegro.pl Sp. z o.o.
 4. Ambasada Francji w Polsce
 5. Ambasada Królestwa Danii
 6. Ambasada Królestwa Norwegii
 7. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
 8. Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce
 9. Amerykańska Izba Handlowa
 10. Arcadis Sp. z o.o.
 11. BMW Group Polska
 12. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 13. Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.
 14. Castorama Sp. z o.o.
 15. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 16. Centrum Edukacji Obywatelskiej
 17. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID - Warszawa
 18. Centrum Ochrony Mokradeł
 19. Cyklu Konferencji Green Warsaw Conferences
 20. Danfoss Poland Sp. z o.o.
 21. Databout Sp. z o.o.
 22. Ecogiq Agata Demalczycka 
 23. Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
 24. Forest Stewardship Council
 25. Fundacja CultureLab
 26. Fundacja Ekologiczna ARKA
 27. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
 28. Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks
 29. Fundacja Nasza Energia
 30. Fundacja Nasza Ziemia
 31. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
 32. Fundacja Pole Dialogu
 33. Fundacja Veolia Polska
 34. Fundacja Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE
 35. Fundacja WWF Polska
 36. Instytut Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. z o.o.
 37. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy
 38. Klub Gaja
 39. Krajowa Izba Kominiarzy
 40. Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
 41. Marine Stewardship Council MSC
 42. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
 43. Naatu Operator Sp. z o.o.
 44. Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 45. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
 46. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 47. PGNiG Termika S.A.
 48. PIMOT Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 49. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 50. Polska Rada Ekumeniczna
 51. Polski Związek Firm Deweloperskich Oddział w Warszawie
 52. Polskie Linie Lotnicze LOT
 53. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 54. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 55. Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o.
 56. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
 57. UN Global Compact w Polsce
 58. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 59. Veolia Energia Warszawa S.A.
 60. Zielony Instytut. Fundacja Zielonej Polityki
 61. Zrównoważony Biznes. Podcast
 62. Związek Miast Polskich

Załączniki: