null

Plastik

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawie prowadzimy szereg działań, które mają na celu ograniczenie zużycia plastiku przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i podległe mu jednostki.

W celu ograniczenia zużycia plastiku wprowadzono Zarządzenie nr 886/2019 Prezydenta miasta stołecznego warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Obowiązuje ono w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę. Prowadzona jest również ewidencja podmiotów naruszających klauzule umowne związane z użyciem plastiku.

Kolejne, już realizowane działania związane z zarządzeniem dotyczącym ograniczenia użycia jednorazowego plastiku obejmują: przygotowanie materiałów szkoleniowych i bazy wiedzy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, systematyczną edukację dotyczącą możliwości ograniczania plastiku, utworzenie w całym Urzędzie grupy „Ekoambasadorów” (są źródłem informacji na temat podejmowanych w jednostkach inicjatyw proekologicznych i inicjatorami proekologicznych zmian oraz działań edukacyjnych), czy wdrożenie ekologicznych rozwiązań w obsłudze biurowej (zamawianie ekologicznych artykułów biurowych, ustawienie drukarek na domyślne drukowanie dwustronne i w skali szarości, wycofanie się z zakupu wody w plastikowych butelkach, zachęcanie do rezygnacji z prenumerat papierowych na rzecz prasy elektronicznej).