null

Powietrze

Warszawa dąży do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszej jakości środowiska. W związku z tym prowadzi liczne działania, które mają na celu poprawę jakości powietrza.

Priorytetowymi celami Warszawy są:

  • poprawa jakości powietrza,
  • coraz lepsze informowanie mieszkańców o aktualnej jakości powietrza.

W związku z tymi celami Warszawa prowadzi takie działania jak:

  • udzielanie mieszkańcom i innym wnioskodawcom dotacji na wymianę "kopciuchów" (przestarzałe piece i kotły grzewcze na paliwo stałe i olej opałowy),
  • likwidacja "kopciuchów" w lokalach komunalnych,
  • rozbudowa warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza,
  • czuwanie nad przestrzeganiem zapisów Programu Ochrony Powietrza i Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej,
  • prowadzenie edukacji ekologicznej.

Załączniki: