null

Projekt NEEST dla klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Trzy kobiety i trzej mężczyźni stoją w rzędzie trzymając w dłoniach dokumenty.
Od lewej: Łódź – Paweł Pomorski, NCBR – Wojciech Racięcki, Warszawa – Dorota Zawadzka-Stępniak, Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej, Wrocław – Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Rzeszów – Agata Szpiech, Kraków – Andrzej Łazęcki.

20 i 21 września w Krakowie odbyły się warsztaty Partnerów projektu NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories, realizowanego w ramach Misji Komisji Europejskiej „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku”.

Budynki to jeden z najbardziej emisyjnych sektorów w miastach – w Warszawie odpowiadają za aż 80% emisji gazów cieplarnianych. Skłoniło nas to do podjęcia współdziałania z innymi polskimi miastami, które równie wyraźnie widzą ten problem. Projekt NEEST i podejście, którym się w nim kierujemy, jest wynikiem całościowego spojrzenia na miasto i łączenie działań mitygacyjnych oraz adaptacyjnych. Modele, które zostaną opracowane w projekcie dadzą możliwość zastosowania kompleksowych rozwiązań dla całych kwartałów – to innowacyjne podejście do osiągnięcia zarówno efektywności energetycznej jak i regeneracji przestrzeni we współpracy z mieszkańcami i interesariuszami. To obecnie najważniejszy projekt w Polsce, który biorąc pod uwagę potrzeby całego miasta w zakresie dojścia do neutralności klimatycznej adresuje je punktowo i systemowo jednocześnie – powiedziała po podpisaniu umowy Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.s.t. Warszawy. 

Działania planowane w ramach projektu NEEST koncentrować się będą na budynkach, które są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w polskich miastach. Wyzwaniem jest poprawa ich efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych generowanej przez zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej. Celem projektu jest stworzenie gotowych do replikowania rozwiązań termomodernizacji różnych typów zabudowy kwartałów miejskich wraz z regeneracją terenów wokół nich.

W ramach pilotażowego projektu NEEST zostaną wypracowane niezbędne i uniwersalne modele działania, mające na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej w miastach. Modele te pokażą, jak przeprowadzić kompleksową i akceptowalną lokalnie modernizację budynków i kwartałów (np. model techniczny, model finansowania, model partycypacji społecznej, model monitoringu i ewaluacji) i jak mogą  być wykorzystywane przez inne polskie i europejskie miasta, zwłaszcza w krajach o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych i odczuwających skutki gospodarki socjalistycznej przed 1990 r. (budownictwo wielorodzinne, rozbudowane sieci ciepłownicze, podobny poziom zamożności, zwyczaje konsumenckie).

Tematem wrześniowych warsztatów było m.in. omówienie kluczowych barier w procesie transformacji oraz możliwe do podjęcia rozwiązania, propozycje ścieżek postępowania w zakresie redukcji emisji oraz analiza powiązań i synergii między miastami.

W ramach projektu poszczególni partnerzy przypisani zostali do realizacji konkretnych pakietów roboczych.

Warszawa w ramach konsorcjum będzie realizować następujące działania:

  • przygotowanie modeli finansowych polegające na określeniu możliwości finansowania tego typu inwestycji ze zdywersyfikowanych źródeł;
  • opracowanie skutecznych sposobów wzajemnego uczenia się i dzielenia się wiedzą, odpowiadające potrzebom miast i mieszkańców, a w ścisłej współpracy ze wszystkimi partnerami opracowany zostanie model monitorowania i ewaluacji.

Projekt NEEST jest w pełni finansowany przez Unię Europejską z programu Pilot cities w ramach mechanizmu finansowego Horyzont 2020, jego budżet wynosi ok. 1,5 mln euro.

 

Materiał powstał w ramach projektu pn. NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories.

Projekt finansowany za pośrednictwem NetZeroCities z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101036519.

Trzy kobiety i trzej mężczyźni przy stole podczas podpisywania umowy.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Trzy kobiety i trzej mężczyźni przy stole trzymają długopisy przygotowani do podpisywania umowy.