null

Nowy P+R Połczyńska – kluczowy ekoprojekt miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcia makiet prezentujących koncepcję przebudowy miejskiego parkingu parkuj i jedź

Przetarg na gruntowną przebudowę parkingu P+R Połczyńska ogłoszony! Do 2024 roku dotychczasowy klasyczny parking zmieni się w nowoczesną oraz ekologiczną inwestycję, niezwykle ważną z punktu widzenia polityki klimatycznej miasta.

Parking P&R Połczyńska to jeden z pierwszych projektów w skali miasta, gdzie zastosowane zostanie szereg rozwiązań adaptujących miejską przestrzeń do zmian klimatycznych oraz wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł energii. Nowy parking ma stać się miejscem bardziej zielonym, zrównoważonym i przyjaznym środowisku oraz mieszkańcom.

Nowy EKO parking

 „EKO P+R Połczyńska” to przede wszystkim:

  • nowa, bardziej przepuszczalna nawierzchnia parkingu,
  • nowe nasadzenia zieleni,
  • ogrody deszczowe,
  • kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych,
  • nowe oświetlenie energooszczędne,
  • panele fotowoltaiczne wraz z magazynem energii do oświetlenia terenu oraz ładowania pojazdów elektrycznych,
  • pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła do ogrzewania i chłodzenia.

Edukacja ekologiczna

Zmodernizowany parking to nie tylko nowe zagospodarowanie terenu, to również działania z zakresu edukacji ekologicznej. W budynku na terenie parkingu będą prowadzone zajęcia dla najmłodszych z zakresu transportu miejskiego. W związku z modernizacją, część terenu zostanie udostępniona mieszkańcom jako park z łąkami kwietnymi, alejami spacerowymi i ogrodem permakulturowym. Na terenie parku będzie można organizować warsztaty, zajęcia grupowe oraz pikniki. Planowana jest także ścieżka edukacyjna z poidłami dla ptaków, tablicami informacyjnymi, hotelami dla owadów i nieckami bioretencyjnymi.

Przetarg

Po etapie opracowania koncepcji nowego parkingu miasto przechodzi do etapu realizacji. Właśnie ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia. Miasto liczy na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców z uwagi na innowacyjny, proekologiczny charakter zamówienia, które w znaczący sposób zmieni miejską przestrzeń oraz wyznaczy kierunek przyszłych inwestycji.

Szczegóły dotyczące trwającego postępowania: Przebudowa parkingu P+R Połczyńska (Zakres I) oraz pielęgnacja zieleni, serwis instalacji systemów, konstrukcji oraz obiektów małej architektury (Zakres II) – 067/2022/PN – ZTM Warszawa

Zdjęcia makiet prezentujących koncepcję przebudowy miejskiego parkingu parkuj i jedź
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Zdjęcia makiet prezentujących koncepcję przebudowy miejskiego parkingu parkuj i jedź
Zdjęcia makiet prezentujących koncepcję przebudowy miejskiego parkingu parkuj i jedź
Wizualizacja. Drewniane zadaszenia z zielonymi dachami i panelami fotowoltaicznymi nad miejscami parkingowymi. Widać też drzewa i niską zieleń dookoła.
Wizualizacja. Dookoła zbiornika wodnego zieleń i ścieżka spacerowa. Na mostku nad zbiornikiem wodnym stoi człowiek.
Drewniany budynek o geometrycznych kształtach i z przeszkleniami od frontu. Na dachu widać zieleń i panele fotowoltaiczne. Przed budynkiem również zieleń oraz ławka, na której siedzi człowiek.
Zdjęcia makiet prezentujących koncepcję przebudowy miejskiego parkingu parkuj i jedź

Sprawdź lokalizację na mapie