null

Sterylizacja i kastracja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne. W latach 2012-2022 sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 20 695 psów i kotów.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy.

Dotyczy ona zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych(bez względu na dzielnicę zamieszkania).

Wykaz placówek weterynaryjnych, w których można wykonać zabieg znajduje się na stronie Warszawa 19115

 

Zalety zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt:
 • u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja,
 • nie dochodzi do ucieczek -zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych,
 • nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,
 • większe przywiązanie do właścicieli -swojego „stada”,
 • sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
 • sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
 • kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty,
 • dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

 

ABC zabiegów
 • Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.
 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • Minimum12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia–podajemy tylko wodę do picia.
 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
 
Koszt zabiegu obejmuje:
 • wizytę kwalifikującą,w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • przekazanie psa/kota właścicielowi wraz z informacją o przeprowadzonym zabiegu i pisemnymi zaleceniami pooperacyjnymi,opieka pooperacyjna, w tym wizyty kontrolne, obejmujące (jeżeli jest to konieczne):
 • badanie kliniczne i kontrola rany pooperacyjnej;
 • antybiotyk i jego podanie;
 • lek przeciwbólowy i jego podanie;
 • zdjęcie szwów.
 
Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:
 • posiadanie ważności uprawień (e-hologramu)i okazanie„Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka”(dot. osób pełnoletnich),
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),
 • ponadto,w przypadku psów wymagane jest,aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniemoraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.