null

Światowy Dzień Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na Warszawską Starówkę

Dziś Światowy Dzień Środowiska! Jako miasto podejmujemy wiele działań na rzecz klimatu. Staramy się sprawić, by środowisko, w którym żyjemy, było jak najbardziej przyjazne. I sprzyjało naszemu dobrostanowi.

Proekologiczne działania miasta

Na nasz dobrostan wpływa jakość powietrza w mieście. Dlatego razem z Wami dążymy do tego, aby ta jakość stale się poprawiała. Przykładem wspólnych działań są:

  • sukcesywna wymiana przestarzałych pieców na ekologiczne źródła ciepła, dzięki czemu w ciągu ostatnich 6 lat w Warszawie liczba kopciuchów zmniejszyła się o 70%;
  • termomodernizacja budynków.

Proekologiczne inwestycje są możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach miejskiego programu dotacji oraz krajowego programu Stop Smog.

O tym, jak je przeprowadzić, możecie dowiadywać się w bezpłatnych punktach doradztwa. Doradcy udzielają także informacji o zewnętrznych programach pomocowych związanych z ochroną środowiska.

O tym, że Wasze i nasze działania przynoszą efekty, świadczą wyniki pomiarów z warszawskich stacji monitoringu jakości powietrza – one potwierdzają, że zachodzą pozytywne zmiany. Szczególnie zauważalny jest spadek średniej rocznej pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 na wszystkich warszawskich stacjach.

Zielona Wizja Warszawy

W ramach dbania o zrównoważony rozwój miasta, w tym o środowisko, niedawno w stolicy została przyjęta Zielona Wizja Warszawy. Jest to dokument, który można porównać do mapy drogowej, wskazującej, jakie działania należy podjąć, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku i osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej do 2050 roku, co będzie miało duży wpływ na poprawę jakości powietrza.

Zdjęcie: Cezary Warś

 

..