null

Światowy Dzień Wiatru

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Farma wiatrowa

Co roku 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. W Polsce wiatr to jedno z najważniejszych źródeł czystej energii – jest trzecią siłą energetyczną (po konwencjonalnych elektrowniach i fotowoltaice).

Co roku 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. W Polsce wiatr to jedno z najważniejszych źródeł czystej energii – jest trzecią siłą energetyczną (po konwencjonalnych elektrowniach i fotowoltaice). 

Elektrownie wiatrowe

W marcu 2023 roku farmy wiatrowe stanowiły ok. 14% ogółu mocy w całym systemie elektroenergetycznym.

W kwietniu br. weszła w życie znowelizowana „ustawa wiatrakowa” (ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych). W ustawie zostało wskazane, że odległość elektrowni od zabudowań mieszkalnych ustalają radni gminy, uchwalając Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – przy czym nie będzie możliwe zmniejszenie tej odległości poniżej ustawowej granicy 700 m.

Procedura uchwalenia MPZP zostanie rozbudowana o obowiązkową analizę wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceniającą takie czynniki jak wpływ hałasu na okolicznych mieszkańców.

Dotacje na mokroturbiny wiatrowe w Warszawie 

Mieszkańcy stolicy mogą ubiegać się o dotacje na mikroturbiny wiatrowe, jeśli: