null

Szkoła nie marnuje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sala lekcyjna z uczniami siedzącymi za biurkami oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia

Marnotrawstwo jedzenia to temat wymagający podjęcia natychmiastowych działań. Ograniczenie marnotrawstwa żywności zapewni następnym pokoleniom życie w środowisku, które nie będzie im szkodziło.

Według danych FAO (czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), na całym świecie 1/3 żywności jest marnowana na różnych etapach produkcji i wykorzystania. W samej Unii Europejskiej na straty idzie prawie 90 milionów ton żywności, wartej ponad 140 miliardów euro, a średnio każdy Europejczyk co roku marnuje ok. 150-170 kg jedzenia. 

Marnowanie żywności ma ogromny wpływ na środowisko m.in. gazy cieplarniane, wydzielane podczas produkcji żywności. Podgrzewają one naszą planetę i tym samym zmieniają klimat. Około 30% światowej powierzchni upraw jest przeznaczonych na produkcję jedzenia, które i tak skończy swój żywot w koszu na odpady. A co gorsza, do wyprodukowania zmarnowanego pożywienia, zużywa się ok. 25% wody niezbędnej dla funkcjonowania całego rolnictwa na świecie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie młodym ludziom, że mają realny wpływ na przyszłość naszej planety.

Celem projektu Szkoły nie marnują jest ograniczenie marnotrawstwa żywności w szkole, a także wykształcenie wśród społeczności szkolnej poczucia szacunku do jedzenia i osób ją wytwarzających. Do udziału zaprosimy wybraną klasę z poziomu 6-8 ze szkoły wraz z pedagogiem zaangażowanym w projekt. Klasa będzie uczestniczyć w cyklu zajęć dotyczących skutków marnowania jedzenia oraz sposobów na jego ograniczanie, szczególnie na terenie szkoły. Uczniowie z wybranej klasy staną się ambasadorami szanowania żywności. Zaangażują całą społeczność szkolną w wypracowanie sposobów zmniejszających ilość wyrzucanego jedzenia. 

Realizacja projektu rozpocznie się na początku roku szkolnego 2022/2023. Pilotaż zostanie przeprowadzony w siedmiu szkołach w najbliższych miesiącach.