null

Szkoła nie marnuje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika z hasłem projektu Szkoła nie marnuje. Białe tło z zielonymi elementami. Na rysunku kanapka, połowa jabłka i bidon z wodą z logo warszawskiej kranówki.
Szkoła nie marnuje | Autor: Urząd m.st. Warszawa

Już kolejny rok w warszawskich szkołach podstawowych prowadzony jest projekt mający na celu realne ograniczenie marnotrawstwa żywności. Wraz z całą społecznością szkolną wypracowujemy sposoby na to jak nie marnować jedzenia.

W poszukiwaniu sposobów na niemarnowanie

Głównym celem projektu Szkoła nie marnuje jest realne zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia – w koszach na odpady i szkolnej stołówce. Poprzez zaangażowanie całej społeczności szkolnej chcemy wypracować sposoby na niemarnowanie, które będą wdrażane w danej szkole. Doświadczenie z realizacji projektu w poprzednich latach, pokazało, że każda ze szkół funkcjonuje trochę inaczej. Różnice wynikają z liczby uczniów i uczennic uczęszczających do danej placówki, sposobu organizacji żywienia i innych czynników. Dlatego jedynie indywidualne podejście do każdej ze szkół, może przyczynić się do ograniczenia marnotrawstwa żywności.

Kto jest zaangażowany w realizację projektu?

Dla osiągnięcia rezultatów niezbędne jest włączenie w działanie wszystkich osób zaangażowanych w życie szkoły. Dlatego w projekcie biorą udział:

  • Uczennice i uczniowie z klasy zgłoszonej do projektu;
  • Nauczyciel/Nauczycielka koordynująca projekt w szkole;
  • Społeczność szkolna, czyli osoby reprezentujące: samorząd szkolny, dyrekcję, kadrę nauczycielską, radę rodziców, personel odpowiedzialny za żywienie, czy też sklepik szkolny.

Zajęcia szkolne, warsztaty i spotkania prowadzone są przez trenerki edukacji żywieniowej.

Czy w szkole marnuje się jedzenie?

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie diagnozy dotyczącej oszacowania skali marnowanej żywności w placówce. Uczennice i uczniowie wraz z trenerką przez trzy dni na przerwach obiadowych prowadzą obserwację w szkolnej stołówce. Na podstawie talerzy oddawanych po skończonym posiłku, szacujemy jaka jego część, nie została zjedzona.

Spotkanie okrągłego stołu

Wyniki obserwacji przeprowadzonej w placówce, prezentujemy na spotkaniu przedstawicielom społeczności szkolnej. Przy okrągłym stole spotykają się osoby reprezentujące: samorząd szkolny, dyrekcję, kadrę nauczycielską, radę rodziców, personel odpowiedzialny za żywienie i sklepik szkolny. Na podstawie diagnozy uczestnicy spotkania wyznaczają sobie cele związane z ograniczeniem marnotrawstwa żywności w swojej szkole. Następnie w grupach wypracowują sposoby na to, w jaki sposób zrealizować te cele i modyfikują je pod kątem swoich możliwości. Każda z osób biorących udział w spotkaniu deklaruje, za który obszar działań będzie odpowiedzialna. 

Edukacja

Ważnym elementem projektu jest także podniesienie świadomości dotyczącej problemu marnotrawstwa żywności. Podczas warsztatów uczennice i uczniowie dowiadują się o przyczynach i skutkach marnowania żywności. Wspólnie z trenerką i nauczycielką lub nauczycielem pracują nad tym, aby edukacja była skierowana do całej szkolnej społeczności.

Uczennice i uczniowie biorą udział również w warsztacie kulinarnym, polegającym na nauce samodzielnego przygotowania zrównoważonego posiłku. Młodzież biorąca udział w projekcie wykorzystuje do przygotowania drugiego śniadania produkty, które zazwyczaj narażone są na zmarnowanie.

Efekty wprowadzonych zmian

Na ostatnich spotkaniach odbywających się w ramach projektu ponownie przeprowadzamy diagnozę dotyczącą oszacowania skali marnotrawstwa żywności w placówce. Zestawienie i porównanie wyników pokazuje, czy cele wyznaczone podczas spotkania okrągłego stołu zostały osiągnięte.

Projekt Szkoła nie marnuje realizowany jest od 2021 roku. W ubiegłym roku szkolnym projekt został zrealizowany w 68 szkołach podstawowych. W aktualnie trwającej edycji do udziału w projekcie zgłosiło się 55 szkół.

Plakat z hasłem projektu Szkoła nie marnuje. Zdjęcie przedstawia pudełko z drugim śniadaniem, warzywa, owoce i butelkę z wodą znajdujące się na żółtym tle.
Szkoła nie marnuje |