null

Termomodernizacja 11 szkół - konferencja online

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy z lasami na pierwszym tle
Autor: m.st. Warszawa

Już 15 grudnia odbędzie się konferencja online podczas której omówimy postępy w realizacji projektów termomodernizacji 11 warszawskich szkół.

Konferencja odbędzie się online w dniu 15 grudnia 2023 r. w godz. 10:00-12.00.

Na konferencji przedstawimy zagadnienia związane z prowadzoną w warszawskich szkołach termomodernizacją oraz zakres towarzyszącej projektom kampanii edukacyjnej. Nasz partner z Norwegii zaprezentuje przykłady podobnych działań prowadzonych w tym kraju.

Celem projektów jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych poprzez realizację prac budowlanych m.in. takich jak: ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej. Wymienione działania inwestycyjne mają skutkować zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery, obniżeniem energochłonności budynków, obniżeniem kosztów utrzymania obiektów oraz wzrostem bezpieczeństwa energetycznego. W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej zorganizowane będą w placówkach oświatowych lekcje nt. efektywności energetycznej, celem podnoszenia świadomości społecznej oraz kształtowania pozytywnych wzorców postępowania i zachowania na rzecz energooszczędności, działań proekologicznych.

Agenda spotkania: 

10.00 – Rozpoczęcie konferencji 

10.15 – Przedstawienie założeń realizowanego projektu 

10.30 – Przedstawienie założeń kampanii informacyjno – edukacyjnej 

10.45 – Prezentacja partnera zagranicznego 

11.30 – Prezentacja realizacji termomodernizacji w SP nr 312 

11.50 - Zakończenie 

 

Uprzejmie prosimy o rejestrację udziału w konferencji z wykorzystaniem linku: 

 

Link do informacji o projektach: https://um.warszawa.pl/waw/europa/termomodernizacja  

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” ze środków MF EOG 2014-2021. 

W:\Energetyka\OLEK\Projekt Termomodernizacja MF EOG\Logo\EEA_grants@4x.png