null

Uchwała antysmogowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jakie są główne źródła zanieczyszczeń powietrza notowanych w Warszawie?

Transport samochodowy przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, ale nie jest jego jedynym sprawcą. Są to także piece i kotły opalane węglem i drewnem lub - co gorsza - nielegalnie odpadami. W zależności od epizodu smogu i dzielnicy miasta udział emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania niskiej jakości paliw stałych może wynosić od 30 do 80%, a transportu od 30 do 70%. Nie ma jednej danej dotyczącej udziałów źródeł zanieczyszczeń dla całej Warszawy, ze względu na różnicę pomiędzy dzielnicami i charakter poszczególnych epizodów.

Uchwała antysmogowa została przyjęta 24 października, weszła w życie 11 listopada 2017 r. i dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności: pieców, kominków i kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Nowe przepisy wprowadzają od 1 lipca 2018 zakaz stosowania:
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (mokre drewno).
Nakaz wymiany pieców – jakie terminy obowiązują mieszkańców województwa?
  • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (czyli wynikającej z treści rozporządzenia Komisji UE, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii),

  • do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

  • do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać dokońca ich żywotności,

  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Jak Warszawa pomaga mieszkańcom dostosować ogrzewanie indywidualne do wymogów nowej uchwały?

Mieszkańcy Warszawy mogą złożyć wniosek o dotację na wymianę starych pieców na nowe gazowe lub na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Warszawa udziela także dotacji na inwestycje wykorzystujące lokalne źródła energii odnawialnej. Wszystkie informacje o dotacjach można znaleźć na stronie o dotacjach.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej samorządu województwa mazowieckiego.

Zobacz galerię (2 zdjęć)