null

Uchwała antysmogowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jakie są główne źródła zanieczyszczeń powietrza notowanych w Warszawie?

Transport samochodowy przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, ale nie jest jego jedynym sprawcą. Są to także piece i kotły opalane węglem i drewnem lub - co gorsza - nielegalnie odpadami. W zależności od epizodu smogu i dzielnicy miasta udział emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania niskiej jakości paliw stałych może wynosić od 30 do 80%, a transportu od 30 do 70%. Nie ma jednej danej dotyczącej udziałów źródeł zanieczyszczeń dla całej Warszawy, ze względu na różnicę pomiędzy dzielnicami i charakter poszczególnych epizodów.

Uchwała antysmogowa została przyjęta 24 października, weszła w życie 11 listopada 2017 r. i dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności: pieców, kominków i kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Nowe przepisy wprowadzają od 1 lipca 2018 zakaz stosowania:
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (mokre drewno).
Nakaz wymiany pieców – jakie terminy obowiązują mieszkańców województwa?
  • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (czyli wynikającej z treści rozporządzenia Komisji UE, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska),

  • do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

  • do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać dokońca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane przed 11 listopada 2017 r.,

  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Znowelizowana uchwała antysmogowa weszła w życie 14 maja 2022 r. (uchwała nr 59/22 z 26 kwietnia 2022 r.) zmieniając dotychczas obowiązującą uchwałę z 24 października2017 r.
Nowe przepisy wprowadzają od 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.
Naruszenie uchwały antysmogowej stanowi wykroczenie, które może skutkować nałożeniem mandatu do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.
 

Jak Warszawa pomaga mieszkańcom dostosować ogrzewanie indywidualne do wymogów nowej uchwały?

Mieszkańcy Warszawy mogą złożyć wniosek o dotację na wymianę starych pieców na nowe gazowe lub na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Warszawa udziela także dotacji na inwestycje wykorzystujące lokalne źródła energii odnawialnej. Wszystkie informacje o dotacjach można znaleźć na stronie o dotacjach.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej samorządu województwa mazowieckiego.

Załączniki: