null

Uroczysko Las Młociny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uroczysko Las Młociny to jeden z mniejszych kompleksów leśnych Warszawy. Obszar przylega bezpośrednio do międzywala Wisły i stanowi ważny element wspomagania korytarza ekologicznego rzeki. Rosnące tu drzewostany należą do jednych z najstarszych w granicach miasta. Ponad połowa z nich osiąga wiek powyżej 100 lat (głównie drzewostany sosnowo-dębowe i olszowo-jesionowe). W najbardziej wilgotnych miejscach uroczyska możemy zobaczyć fragmenty drzewostanów łęgowych.
Na terenie uroczyska występuje 18 gatunków drzew, często o wymiarach drzew pomnikowych. Występuje tu wielu gatunków roślin podlegających częściowej ochronie, takich jak: konwalia majowa, kruszyna pospolita, kalina koralowa, szakłak pospolity, oraz kilka gatunków grzybów podlegających ochronie ścisłej np.: ozorek dębowy, purchawica olbrzymia, czarka szkarłatna. Na terenie Lasu Młocińskiego stwierdzono występowanie owada podlegającego ścisłej ochronie – pachnicy dębowej.
Ważnym elementem uroczyska jest przylegająca do lasu łąka o powierzchni 4,81 ha, z występującymi na niej kępami leśnymi, ustanowiona użytkiem ekologicznym „Przy Lesie Młocińskim”.
Duże walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu uroczyska spowodowały, że spełnia ono od czasów przedwojennych funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, stanowiąc dla mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy wspaniały teren do wypoczynku. Głównym miejscem dla rekreacji jest rozległa polana rekreacyjna przy ul. Papirusów, z placami zabaw dla dzieci, stołami i wiatami turystycznymi, miejscami przystosowanymi do palenia ognisk, boiskami do gry w siatkówkę i parkingiem. Osoby lubiące wędrówki mogą spacerować po dwóch alejach, tzw. dużej i małej obwodnicy, wzdłuż której urządzono ścieżkę przyrodniczo-leśną. Wędrując nimi można dotrzeć w głąb uroczyska, gdzie również zlokalizowano kolejne place wypoczynkowe z urządzeniami zabawowym i wiatami turystycznymi. W środkowym odcinku tzw. „małej obwodnicy” znajduje się ścieżka zdrowia.

 

Położenie

Dzielnica Bielany

Powierzchnia

98,09 ha

Atrakcje

drzewostany łęgowe, ścieżka przyrodnicza, ścieżka zdrowia, miejsca rekreacyjne przystosowane do palenia ognisk

fot. archiwum BOŚ
Zobacz galerię (10 zdjęć)
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum BOŚ
fot. archiwum LM-W
fot. archiwum LM-W
fot. archiwum LM-W