null

Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2024 r. rozpoczyna się 1 września 2023 r. i trwa do 31 marca 2024 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Dotacje udzielane są w wysokości do 100% rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zobacz też: warszawa19115.pl

Pamiętaj!

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w:

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy

Kontakt telefoniczny do Biura Ochrony Środowiska: 

22 44 32 519
22 44 32 586
22 44 32 574
22 44 32 592
22 44 32 567
22 44 32 535

Umów się!

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie jest konieczna (np. z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji), umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.