null

Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2022 r. rozpoczyna się 1 września 2021 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Dotacje udzielane są w wysokości do 100%  rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Pamiętaj!

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

W związku z sytuacją epidemiczną, informujemy, że Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ) działa w trybie nadzwyczajnym. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta do niezbędnego minimum. 

Wniosek o udzielenie dotacji należy:
  • złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy (dowolnej)
  • lub przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Kontakt telefoniczny do Biura Ochrony Środowiska: 

22 44 32 519
22 44 32 577
22 44 32 586
22 44 32 574
22 44 32 536
22 44 32 572

Umów się!

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.

Pamiętaj, aby chronić swoich bliskich. Na czas wizyty w urzędzie pozostaw dziecko pod opieką, aby ograniczać ryzyko zakażenia wirusem. Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem. W związku z trudną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.