null

W Warszawie obowiązuje zakaz używania dmuchaw

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie duży dąb o jesiennym zabarwieniu. W tle inne drzewa i ulica.
Autor: Krzysztof Babicki

W wielu miejscach, np. na chodnikach, należy usuwać opadłe liście ze względów bezpieczeństwa. Liście wolno grabić, zamiatać lub używać do sprzątania ich urządzeń ssących.

Zakaz używania dmuchaw

Na chodnikach jest coraz więcej opadłych liści, które należy sprzątać, ponieważ zwiększają śliskość nawierzchni. Przypominamy, że liście mogą być wyłącznie grabione, zamiatane lub usuwane za pomocą urządzeń ssących, ponieważ w Warszawie – tak jak na terenie całego województwa mazowieckiego – obowiązuje bezwzględny zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw. Został on wprowadzony 1 stycznia 2021 roku w całym województwie mazowieckim uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Powietrza. Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów oraz instytucji publicznych.

Dlaczego nie wolno używać dmuchaw?

Urządzenia przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Powodują wtórną emisję pyłu z czyszczonej powierzchni terenu. Oznacza to, że wcześniej osadzone cząstki pyłu powtórnie wzbijają się w powietrze. Ich wdychanie jest szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo część maszyn nawiewających emituje spaliny. Zakaz używania dmuchaw to także ochrona przed hałasem.

Co zrobić z liśćmi?

Liście to „odpady zielone”, które są odbierane przez miejskich operatorów przez cały rok. Harmonogram jest zamieszczony na stronie Warszawa19115.

Dlaczego lepiej nie grabić liści pod drzewami?

Zarządcy spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych oraz właściciele domów stoją teraz przed wyborem, czy grabić liście spod drzew. Zachęcamy, by nie usuwać liści spod drzew, jeśli nie jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Pozostawione liście pod wpływem działania mikroorganizmów rozkładają się, stanowiąc źródło substancji odżywczych dla drzew, zatrzymują wilgoć w glebie i mogą stanowić siedliska dla zwierząt, np. jeży. Jedynie pod kasztanowcami należy dokładnie usuwać liście, by chronić drzewa przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, szkodnikiem, którego większość larw znajduje się właśnie w opadłych liściach.

Gdzie zgłaszać przypadki łamania zakazu używania dmuchaw do liści?

Przypadki używania dmuchaw można zgłaszać do właściwego Urzędu Dzielnicy. Mieszkańcy mogą również zgłaszać prośbę o interwencję do Straży Miejskiej Warszawy pod numerem telefonu 986 lub mailowo: csk@strazmiejska.waw.pl oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie tel. (22) 651-06-60, lub e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl, w celu kontroli jednostki zlecającej wykonanie prac.

Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie zakazu?

Za złamanie zakazu grozi kara od 500 zł do 5 000 zł. Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez Straż Miejską, upoważnionych pracowników Urzędu m.st. Warszawy czy inspekcję ochrony środowiska. Zgodnie z art. 225 ustawy Kodeks karny udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

Więcej informacji:

https://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zakaz-uzytkowania-dmuchaw--wszystko-o-tym-dlaczego-gdzie-i-kiedy