null

Warszawa dzieli się z Erywaniem i Tiraną doświadczeniami w gospodarowaniu odpadami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
9 osób, kobiety i mężczyźni stoi na jezdni, w tle samochody Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Przedstawiciele miejskich urzędów i spółek z Erywania i Tirany poznali – w ramach wymiany pracowniczej – infrastrukturę odpadową i systemowe rozwiązania, które funkcjonują w Warszawie, m.in. modernizowaną instalację do termicznego przetwarzania odpadów, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kompostownię i inne instalacje oraz park maszynowy pojazdów odbierających odpady.

Wymiana jest jednym z działań szkoleniowych w projekcie „Capital Cities – współpraca stolic w  obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana”.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Nauka poprzez wymianę doświadczeń – to jedno z głównych założeń programu rozwoju kompetencji, który realizują Erywań, Warszawa i Tirana. Program jest przeznaczony dla uczestników systemu gospodarki odpadami z tych trzech miast i stanowi jeden z elementów międzynarodowego projektu. Rozwój kompetencji odbywa się m.in. dzięki wymianie pracowniczej, której pierwszą odsłonę stanowi niedawno odbyta wizyta przedstawicieli sektora odpadów komunalnych ze stolic Armenii i Albanii w Warszawie.  

Gospodarka odpadami komunalnymi w praktyce

Pracownicy miejskich spółek, które zajmują się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w Erywaniu i Tiranie, przyjechali do Warszawy, by zobaczyć w praktyce, jak funkcjonuje gospodarka odpadami komunalnymi dostosowana do prawodawstwa Unii Europejskiej. Oba te miasta dążą do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czerpiąc wzorce z dyrektyw i zaleceń UE. Dla partnerów z Erywania i Tirany Warszawa stanowi przykład jednostki samorządowej, w której taki system funkcjonuje zgodnie z owymi dyrektywami.

W Warszawie zapewniliśmy stabilne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Dzięki temu możemy teraz realizować działania, które jeszcze lepiej zabezpieczą interes publiczny w tym obszarze. Chcemy zwiększyć kontrolę miasta nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Warszawy. Możemy to zrobić dzięki potencjałowi MPO – spółki komunalnej, dla której priorytetem jest realizacja zadań na potrzeby miasta. Dzięki inwestycjom ten potencjał szybko rośnie: spółka buduje największą w Polsce instalację do termicznego przetwarzania odpadów, która już od przyszłego roku będzie zaopatrywała mieszkańców stolicy w ciepło i energię elektryczną. W planach jest też budowa innych obiektów, które zapewnią nam osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia.  Sukcesywnie zwiększamy także liczbę PSZOK-ów. Wiele za nami ale i wiele przed nami. Doskonale rozumiemy wyzwania, z którymi teraz chcą zmierzyć się nasi partnerzy z Erywania i Tirany i z otwartością dzielimy się z nimi naszym dotychczasowym doświadczeniem  – mówi Agnieszka Jakubowska, Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami.

Współpraca stolic: Erywań, Warszawa, Tirana

Wizyta gości w ramach wymiany pracowniczej trwała od 19 do 23 września 2023 r.. W planie są też analogiczne wizyty w Erywaniu i Tiranie, program zakłada bowiem wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi miastami uczestniczącymi. Całość jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Capital Cities – współpraca stolic w  obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana”.

Kilkanaście osób, kobiety i mężczyźni żółtych kamizelkach i kaskach na tle budynku.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Dwóch mężczyzn przy samochodzie na odpady.
Kilkanaście osób widzianych od tyłu w sali konferencyjnej.
Kilkanaście osób w kaskach i żółtych kamizelkach stoi w rzędzie, pozując do zbiorowego zdjęcia.
Kilkanaście osób w kaskach i żółtych kamizelkach zwiedza spalarnię.