null

Warszawa kolejny raz wesprze rodzinne ogrody działkowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Droga otoczona zielenią na terenie ogródków działkowych

Warszawa kolejny raz wesprze rodzinne ogrody działkowe w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024”. Właśnie rozpoczęliśmy nabór wniosków o dotacje na zadania zgłaszane przez ROD z terenu Warszawy.

Dokumenty niezbędne, aby ubiegać się o dotację to:

  1. Wniosek do miasta/gminy o zgłoszenie Zadania do udziału w „Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024”;

  2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

  3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy (np. pełnomocnictwo z PZD, wyciąg z KRS-u);

  4. Dokument (np. uchwała, decyzja, deklaracja, informacja) potwierdzający konieczność realizacji wskazanego zadania.

Zachęcamy do udziału.

Więcej szczegółów oraz zasady naboru wniosków