null

Warsztaty "Miasta Bliźniacze"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezentacja NCBiR dotycząca modernizacji budynków w kwartale na Pradze Południe.
Prezentacja NCBiR dotycząca modernizacji budynków w kwartale na Pradze Południe. | Autor: Maciej Fuhrmann

9-10 maja br.odbyły się w Warszawie warsztaty Twinning Learning Programme, w których brały udział miasta realizujące projekt NEEST (Warszawa, Kraków, Łódź, Rzeszów i Wrocław), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – partner merytoryczny projektuoraz Slavonsky Brod. Chorwackie miasto zostało wybrane jako miasto bliźniacze do projektu NEEST, realizowanego w ramach uczestnictwa 5 polskich miast w Misji 100 Miast Komisji Europejskiej.

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się, projektowaniu i powielaniu innowacyjnych działań oraz dobrych praktyk wypracowywanych w projektach pilotażowych Misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 roku.  Miasta łączone są w pary na podstawie podobieństw związanych z problemami oraz zgłoszonymi potrzebami.  

W trakcie wizyty studyjnej odbyliśmy spacer przez kwartał na Pradze-Południe, który badany jest w ramach projektu. Przewodnikami po kwartale byli przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którzy opowiadali uczestnikom i uczestniczkom o jego specyfice. NCBR jest partnerem merytorycznym projektu, który przygotowuje analizy między innymi na podstawie modeli 3D budynków dotyczące nasłonecznienia, wiatru i mikroklimatu. Przedstawicielki Slavonskiego Brodu miały dzięki temu możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób przeprowadzona została analiza budynków i przestrzeni wokół nich w kwartale, która jest jednym z pierwszych etapów do stworzenia modelowych koncepcji ich termomodernizacji i regeneracji ich otoczenia.  

Dzięki tej wizycie i zebranych tu informacjach będziemy miały szanse przekonać mieszkańców oraz władze miasta, że w wielu miastach w Europie prowadzone są ogromne projekty ekologiczne, bo zagrożenie zmianami klimatycznymi jest ogromne. Widzimy wiele podobieństw pomiędzy miastami w Polsce i Chorwacji. Mamy podobną sytuację ekologiczną i społeczną. Podczas spaceru zaobserwowałyśmy wiele budynków, które bardzo podobne do tych, budowanych u nas. Szczególnie szkoły, które dziś zwiedzałyśmy były dokładnie jak nasze szkoły, dlatego rozwiązania, które wypracujecie będą dla nas bardzo pomocne. – mówiły przedstawicielki Slavonskiego Brodu.

Warszawski kwartał projektu NEEST znajduje się na Pradze-Południe pomiędzy ulicami Zbaraską, Grochowską, Międzyborską, Terespolską i Kinową. Znajdują się w nim głównie budynki mieszkalne, a także dwie szkoły tzw. tysiąclatki.

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Izabela Szostak-Smith tak podsumowała realizację projektu podczas drugiego dnia warsztatów

Transformacja energetyczna i wiążąca się z nią poprawa jakości życia mieszkańców to kompleksowe zadania i najważniejsze w tej chwili kwestie dla miasta. Wymagają zatem testowania. Proces realizacji proklimatycznych inwestycji wymaga odpowiednich konsultacji i badań. Dlatego prowadzimy wartościowe rozmowy o potrzebach, wyzwaniach i korzystamy z m. in. symulacji 3D, żeby podjąć właściwe decyzję, uwzględniając potrzeby mieszkańców i cele klimatyczne. Spodziewamy się po tym innowacyjnym projekcie, że połączy potrzeby mieszkańców z rozwiązaniami na negatywne skutki zmiany klimatu. 

Odwiedziliśmy również Szkołę Podstawową nr 195 im. Króla Maciusia I na Wawrze, która brała udział w programie Fundacji Sendzimira „Szkoła przyjazna klimatowi”. Efektem współpracy jest wzorcowo przygotowane pod kątem odporności na skutki zmiany klimatu szkolne podwórko. Wprowadzenie rozwiązań takich jak ogrody deszczowe, zbiorniki na wodę deszczową czy stosowanie nawierzchni przepuszczalnych rozwiązało problem podtopień na tym terenie. Wizyta zainspirowała wszystkich uczestników do realizowania podobnych rozwiązań w swoich miastach. 

Po terenie oprowadzała dyrektorka szkoły Iwona Goławska, która wskazywała na dwa ważne elementy projektu. Po pierwsze walor środowiskowo-społeczny, a po drugie efekt edukacyjny.  Społeczność szkolna dzięki dostępności na co dzień ścieżki edukacyjnej, warzywnika, wiaty rowerowej przekonała się, że warto dbać adaptować się do skutków zmiany klimatu - zlikwidowanie problemu podtopień – i korzystać z przestrzeni zielonych, wokół szkoły na bazie rozwiązań, które oferuje natura. Ma to ogromny pozytywny wpływ na uczniów i całą społeczność szkolną.

O programie Twinning Learning 

Dopasowanie miast pilotażowych i Miast Bliźniaczych opiera się na znalezieniu podobnych wyzwań i wspólnych interesów w różnych sektorach emisji gazów cieplarnianych w miastach i dźwigniach zmian, umożliwiając innowacyjne działania poprzez transformację systemową. Spotkania online, warsztaty i inspirujące wizyty w miastach, organizowane są w celu przyspieszenia procesu uczenia się, wymiany doświadczeń i współtworzenia rozwiązań na drodze do neutralności klimatycznej. 

Miasta Bliźniacze otrzymują praktyczne wsparcie od partnerów NetZeroCities w realizacji swoich celów i mają dostęp do zestawu narzędzi i zasobów zapewnianych przez portal NetZeroCities. 

We wrześniu 2023 r. wybrano pierwszą grupę miast partnerskich. Czterdzieści miast z całej Europy zostało połączonych z miastem pilotażowym lub konsorcjum miast, które już wprowadzają innowacje i pilotują działania związane z dekarbonizacją w ramach Misji Miast. 

Linki

Twinning Learning Programme - NetZeroCities

Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary – projekt NEEST - Eko (um.warszawa.pl)

 

Uczestnicy podczas spaceru po kwartale na Pradze Południe.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Dyrektor szkoły prezentuje nasadzenia nowej roślinności przy szkole.
Uczestnicy warsztatów stoją przed SP 195 im. Króla Maciusia Pierszego w Wawrze.