null

Wizja Warszawy jako zrównoważonego miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zielona Wizja Warszawy to kolejny – kluczowy – krok w konsekwentnych działaniach Warszawy na rzecz klimatu i tworzenia zrównoważonego miasta.

Miasto od wielu lat angażuje się w krajowe i międzynarodowe działania klimatyczne i środowiskowe. Jest członkiem organizacji i inicjatyw międzynarodowych, np.:

  • Porozumienie Burmistrzów (największy na świecie ruch miast i regionów realizującym działania w dziedzinie klimatu i energii),
  • ICLEI (międzynarodowa organizacja pozarządowa promująca zrównoważony rozwój),
  • C40 Cities Climate Leadership Group (organizacja łącząca prawie 100 czołowych metropolii świata, współpracujących na rzecz ochrony klimatu).

Jak powstymywać zmianę klimatu?

Warszawa wdraża programy, polityki i strategie, których celem jest powstrzymywanie zmiany klimatu (mitygacja) oraz zwiększenie odporności miasta na zmianę klimatu (adaptacja), np.:

  • Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii – SEAP,
  • Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.

Stolica chce być zrównoważonym miastem

Od lat stolica realizuje wiele działań na rzecz klimatu i zrównoważonego miasta, np.:

  • likwiduje przestarzałe piece i kotły (tzw. kopciuchy) dzięki miejskim dotacjom i rozbudowuje sieć ciepłowniczą,
  • rozwija odnawialne źródła energii dzięki dotacjom dla mieszkańców i Programowi Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej,
  • inwestuje w niskoemisyjny transport,
  • sukcesywnie zazielenia miasto

Od 2021 roku Warszawa wdraża przyjęte przez reprezentację mieszkańców rekomendacje Warszawskiego Panelu Klimatycznego, które dotyczą zwiększenia efektywności energetycznej stolicy i udziału odnawialnych źródeł energii w mieście.

W ostatnim czasie Warszawa dołączyła też do Misji Unii Europejskiej na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r., a Prezydent Rafał Trzaskowski został nowym przewodniczącym Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii w Europejskim Komitecie Regionów.

Zielona Wizja Warszawy zawiera długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej, a także zestaw szytych na miarę działań dla miasta. Pozwoli to na realizację wszystkich tych działań w sposób skoordynowany oraz na zwiększenie ich efektywności.