null

Z dziennika Warszawskiego Panelu Klimatycznego: praca nad rekomendacjami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama z widokiem na plac Grzybowski i ul. Świętokrzyską, architektura, dzień, lato.
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Za nami dyskusyjne spotkanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego. W tym czasie paneliści i panelistki zapoznali się z rekomendacjami i dokonali w nich merytorycznych zmian, dodali też swoje propozycje rozwiązań.

Podczas pierwszych spotkań panelu (7 i 14 listopada) paneliści i panelistki wysłuchali wystąpień ekspertów, którzy przekazali wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, termomodernizacji budynków oraz odnawialnych źródeł energii. Swoje pomysły zaprezentowały również strony panelu – przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w obszarze zbliżonym do tematu panelu. Łącznie eksperci oraz strony zgłosili 79 rekomendacji.

Wśród rekomendacji znalazło się m.in. wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach miejskich, stworzenie warszawskiego standardu zielonego dla budynków istniejących i nowoprojektowanych, a także inwestycje miejskie w odnawialne źródła energii.

Dyskusje o rekomendacjach

Kolejne spotkanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego, które odbyło się w zeszłą sobotę, 21 listopada, miało charakter dyskusyjny. Paneliści i panelistki z pomocą facylitatorów i facylitatorek przedstawiali swoje pomysły i dokonywali modyfikacji już zgłoszonych rekomendacji. Brzmienie niektórych z nich doprecyzowano lub poszerzono, a rekomendacje do siebie podobne – łączono w grupy. 

Efekty pracy panelistów i panelistek poddano następnie weryfikacji zespołów koordynującego i  monitorującego, które oceniły, czy złożone rekomendacje spełniają kryteria zawarte w regulaminie panelu: czy są zgodne z prawem i/lub dokumentami strategicznymi miasta stołecznego Warszawy, możliwe do wdrożenia, mieszczą się w kompetencjach Urzędu Miasta oraz czy wiążą się z tematem i celem panelu.

Pomysły mieszkańców

Równocześnie do organizatorów procesu spływały propozycje rekomendacji od mieszkańców i mieszkanek Warszawy nieuczestniczących w panelu, zgłaszane poprzez formularz internetowy. Łącznie zebrano 88 takich pomysłów, które stanowiły materiał pomocniczy dla panelistów. Korzystali z nich w trakcie dyskusji, niektóre włączając na listę do głosowania.