null

Zakaz stosowania dmuchaw do liści

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na alejkę parkową przykrytą żółtymi liśćmi, obok alejki po obu stronach drzewa z pożółkłymi liśćmi.
Alejka parkowa | Autor: fot. m.st. Warszawa

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści na terenie województwa mazowieckiego. Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe i urzędy zlokalizowane na terenie województwa.

Czy wolno używać dmuchaw do liści?

Od 1 stycznia 2021 r.  obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści na terenie województwa mazowieckiego. Zakaz został wprowadzony przez Program Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego). Program wszedł w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r. na terenie całego województwa mazowieckiego.

Kogo dotyczy zakaz?

Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe i urzędy zlokalizowane na terenie województwa. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje zarówno elektryczne jak i spalinowe dmuchawy do liści oraz wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, zamiatanie piasku, itp.).

Dlaczego nie można stosować dmuchaw do liści?

Używanie dmuchaw do liści powoduje wzniecanie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje wiele chorób, w tym układu oddechowego i krążenia oraz skraca długość życia.

Gdzie zgłaszać przypadki łamania zakazu używania dmuchaw do liści?

Przypadki używania dmuchaw można zgłaszać do właściwego Urzędu Dzielnicy. Mieszkańcy mogą również zgłaszać prośbę o interwencję do Straży Miejskiej Warszawy pod numerem telefonu 986 lub mailowo: csk@strazmiejska.waw.pl oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie tel. (22) 651-06-60, lub e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl, w celu kontroli jednostki korzystającej ze środowiska.

Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie zakazu?

Za złamanie zakazu grozi kara od 500 zł do 5 000 zł. Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez Straż Miejską, upoważnionych pracowników Urzędu m.st. Warszawy czy inspekcję ochrony środowiska. Zgodnie z art. 225 ustawy Kodeks karny udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

Więcej informacji:

https://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zakaz-uzytkowania-dmuchaw--wszystko-o-tym-dlaczego-gdzie-i-kiedy