null

Zielona Wizja Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 20 kwietnia 2023 r. radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy” - kluczowego dokumentu, który wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W grudniu 2020 r. Warszawa rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta”. Celem jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, która pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

>> Przejdź do wirtualnej platformy informacyjnej projektu

Program „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities) ma na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) może wesprzeć finansowo miejskie inwestycje m.in. w ekologiczny transport miejski, wydajną energetykę, termomodernizację czy gospodarkę odpadami. Pod uwagę będą brane rozwiązania wspomagające efektywną walkę z globalnym ociepleniem. Polskim samorządom coraz trudniej finansować projekty inwestycyjne z własnego miejskiego budżetu. Zielona Wizja Warszawy, czyli konkretnie zbilansowany plan, umożliwi łatwiejsze pozyskanie zewnętrznych funduszy.

W programie uczestniczy już kilkadziesiąt miast z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, m.in. Sofia, Tirana, Tbilisi, Kijów, Belgrad. Warszawa jest pierwszym polskim miastem, które przystąpiło do programu.

„Zielone Miasta” w Warszawie

Warszawa przystąpiła do programu „Zielone Miasta” w czerwcu 2020 r. Od grudnia 2020 r. - w ciągu 12 miesięcy - dla Warszawy zostanie przygotowana długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju wraz z opracowaniem jej krótkoterminowych celów. Przeanalizowane zostaną różne obszary funkcjonowania miasta, takie jak źródła energii i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, termomodernizacja, adaptacja do zmiany klimatu, oświetlenie uliczne, jak również transport.

Efektem prac będzie zestaw szytych na miarę rekomendacji i propozycji inwestycyjnych. Integralną częścią projektu jest też plan ich wdrażania oraz szacowane koszty na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania oraz sposobów ich realizacji.

Międzynarodowa współpraca

Warszawskich urzędników w realizacji projektu wesprze organizacja C40 Cities - grupa progresywnych klimatycznie miast. Projekt jest współfinansowany przez Taiwan Business (Fundusz Współpracy Technicznej EBOR) i Ministerstwo Finansów. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialna będzie firma Arup - skupiająca projektantów, planistów, inżynierów, architektów, konsultantów i specjalistów technicznych.

Załączniki: