null

Zielona Wizja Warszawy – jak będzie funkcjonować transport w zrównoważonym mieście?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Metro Szwedzka

Zielona Wizja Warszawy zakłada wiele działań dotyczących transportu. Między innymi tworzenie stref czystego transportu czy zwiększenie udziału w transporcie pojazdów niskoemisyjnych.

Dążymy do tego, aby w 2050 roku było:

 • 100% więcej przejazdów rowerami,
 • 35% mniej podróży pojazdami prywatnymi,
 • 53% podróży z wykorzystaniem transportu publicznego,
 • 64% samochodów osobowych napędzanych energią elektryczną lub wodorem,
 • 100% autobusów miejskich napędzanych energią elektryczną lub wodorem.

Transport w zrównoważonym mieście

Chcemy to osiągnąć dzięki:

 • dostosowaniu transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców; rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej (metro, sieć tramwajów, parkingi P+R),
 • inwestycjom w nisko- oraz zeroemisyjny transport publiczny,
 • wprowadzeniu wygodnego systemu biletowego,
 • rozwojowi infrastruktury rowerowej i pieszej,
 • większej dostępności miejskich rowerów.

Zielona Wizja Warszawy – korzyści dla mieszkańców

Te działania przyniosą mieszkańcom wiele korzyści, np.:

 • szybszy przejazd, mniej korków,
 • wyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa podróży transportem publicznym,
 • poprawę jakości powietrza,
 • zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia hałasem,
 • poprawę komfortu życia w mieście.