null

Zielona Wizja Warszawy – zaangażowanie mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rowerzysta na ścieżce rowerowej i przechodnie na chodniku przy ul. Świętokrzyskiej.
Autor: m.st. Warszawa

Od kwietnia tego roku klimatycznym przewodnikiem dla stolicy jest Zielona Wizja Warszawy. Dokument powstał po to, by pomóc Warszawie osiągnąć neutralność klimatyczną i wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta. Czyli miasta rozumianego jako miejsca przyjaznego mieszkańcom: zielonego, dobrze skomunikowanego, dbającego o integrację społeczną.

Na każdym etapie tworzenia dokumentu do pracy nad nim było włączane szerokie grono interesariuszy miejskich: przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw.

Zaangażowanie mieszkańców w tworzenie Zielonej Wizji Warszawy

W pracach brali także udział eksperci z różnych dziedzin oraz mieszkanki i mieszkańcy stolicy. Dziękujemy Wam za udział w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu! Zielona Wizja Warszawy nie miałaby tak kompleksowego charakteru bez Waszego zaangażowania.

Konsultacje społeczne dotyczące Zielonej Wizji Warszawy odbyły się w dniach 10-31 października 2022 roku. Miały formę spotkań, ale uwagi do projektu można było zgłaszać także online za pośrednictwem wirtualnej platformy.

Wpłynęło 215 ankiet z uwagami od mieszkańców, z czego 54 uwagi zostały zaakceptowane, 17 częściowo zaakceptowane, a 76 uwag odrzucono, ponieważ wykraczały poza zakres projektu.

Kogo dotyczy Zielona Wizja Warszawy

Wasz wkład w tworzenie dokumentu był bardzo ważny, ponieważ Zielona Wizja Warszawy dotyczy wszystkich osób zamieszkujących stolicę, czasowo tu przebywających czy pracujących. A działania opisane w dokumencie są związane z wszystkimi istotnymi aspektami życia w mieście. Odnoszą się do naszych codziennych wyborów, np. w kwestiach korzystania z transportu czy pozbywania się odpadów.

Skuteczna transformacja pozwalająca na poradzenie sobie z kryzysem klimatycznym może być zrealizowana tylko wspólnym wysiłkiem nas wszystkich!

Raport z konsultacji społecznych: https://konsultacje.um.warszawa.pl/.../zielona-wizja...