null

Ziemia

Wnętrze Ziemi to potencjalne źródło energii odnawialnej

W Polsce obserwuje się stopniowe ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii.
W celu upowszechnienia wykorzystania ciepła ziemi na terenie m.st. Warszawy opracowano Mapę geotermii niskotemperaturowej. Lokalna budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne sprzyjają wykorzystywaniu energii geotermalnej.
Energia czerpana z ciepła ziemi staje się coraz bardziej popularna w budownictwie, jest przyjazna dla środowiska i stanowi alternatywę dla nieodnawialnych źródeł energii takich jak gaz, ropa czy węgiel.
Na terenie m.st. Warszawy w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost ilości robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Na wykorzystanie ciepła ziemi m.st. Warszawa udziela dotacji, które w 2017 r. wynoszą do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.