null

Ziemia

Wnętrze Ziemi to potencjalne źródło energii odnawialnej

W Polsce obserwuje się stopniowe ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii.
W celu upowszechnienia wykorzystania ciepła ziemi na terenie m.st. Warszawy opracowano Mapę geotermii niskotemperaturowej. Lokalna budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne sprzyjają wykorzystywaniu energii geotermalnej.
Energia czerpana z ciepła ziemi staje się coraz bardziej popularna w budownictwie, jest przyjazna dla środowiska i stanowi alternatywę dla nieodnawialnych źródeł energii takich jak gaz, ropa czy węgiel.