null

Zrównoważony system żywnościowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
warzywa i owoce na straganie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne nt. zrównoważonego unijnego systemu żywnościowego, który w sposób kompleksowy i spójny wprowadzi obligatoryjne i systemowe ramy polityki żywnościowej zgodnie z zapisami strategii „Od pola do stołu”.

Celem konsultacji jest zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych stron: obywateli i obywatelek, organizacji konsumenckich, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, organów publicznych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, podmiotów udzielających zamówień publicznych, środowiska akademickiego i instytucji badawczych, a także innych zainteresowanych podmiotów.

Jeśli chcesz wziąć udział w konsultacjach wystarczy zarejestrować/zalogować się na profilu KE i przy pomocy przygotowanej formatki podążać za instrukcją.

Ankietę możesz wypełnić do 21 lipca.