null

Żywność i klimat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa angażuje się w inicjatywy, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmiany klimatu. Jednym z obszarów zaangażowania miasta są działania na rzecz bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego, w tym działania edukacyjne i zachęcające mieszkańców do wprowadzania nowych nawyków związanych z nabywaniem, przetwarzaniem i konsumpcją żywności.

Warszawa bierze udział w międzynarodowym projekcie pn. „Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Udział w projekcie ma związek z faktem, że w 2015 r. m.st. Warszawa przystąpiło do Mediolańskiego Paktu Miejskiej Polityki Żywnościowej, który zobowiązuje do podejmowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych. Mają one na celu zapewnienie zdrowej i niedrogiej żywności dla mieszkańców, ograniczenie marnowania żywności przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzenie i dostosowanie się do skutków zmian klimatycznych.

Celem projektu jest stworzenie szerokiej, pan-europejskiej kampanii informacyjnej angażującej i mobilizującej młodzież (od 15. do 35. roku życia), która stanowi najważniejszą grupę odbiorców projektu, oraz zachęcenie obywateli europejskich do udziału w kampanii. Kampania koncentruje się na uświadamieniu grupy docelowej o powiązaniach istniejących między systemami żywnościowymi a zmianami klimatycznymi. Będzie również zachęcać do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia, ponieważ wybory konsumenckie mogą się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych i bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów, łagodząc w ten sposób zmiany klimatu.

Materiały edukacyjne

Biuro Współpracy Międzynarodowej, które koordynuje projekt Food Wave, zleciło opracowanie dwóch zestawów materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych:

 1. Scenariusz lekcji „Klimat na talerzu” oraz powiązana prezentacja
 2. Scenariusz cyklu warsztatów „Klimat na widelcu. Jak budować kampanie społeczne związane z żywnością i zmianą klimatu” oraz powiązane prezentacje i materiały merytoryczne

Materiały edukacyjne zostały przygotowane w taki sposób, żeby nauczyciele oraz uczniowie-edukatorzy mogli przeprowadzić lekcję lub warsztaty niezależnie od specjalizacji danej szkoły.

Scenariusz i prezentacja zostały skonsultowane pod względem metodycznym z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zapraszamy do korzystania ze stworzonych materiałów i do angażowania się na rzecz klimatu i zrównoważonych systemów żywnościowych!

Więcej informacji nt. projektu znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej: www.foodwave.eu

Informacje o projekcie można również znaleźć w mediach społecznościowych po hashtagach #CatchTheWave oraz #foodwaveproject

1) Materiały edukacyjne „Klimat na talerzu”

Celem lekcji jest umożliwienie uczniom:

 • zrozumienia wzajemnych interakcji systemów żywnościowych i zmiany klimatu
 • poznania metod na wprowadzanie nowych nawyków
 • stworzenie planu działań w celu wprowadzenia zrównoważonych nawyków związanych z nabywaniem, przetwarzaniem i konsumpcją żywności.

Na początku czerwca 2021 roku odbyły się pilotażowe lekcje w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego na ul. Poznańskiej 6/8 na podstawie wypracowanego scenariusza. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z pilotażu: https://facebook.com/watch/?v=985917465487893# 

Jeżeli planujecie przeprowadzić lekcję, będziemy wdzięczni za przekazanie uczestnikom prośby o wypełnienie następujących ankiet online:

Odpowiedzi na ankiety będą dla nas bardzo pomocne w celu rozliczenia projektu, dziękujemy!

Linki do materiałów:

Scenariusz - lekcja Klimat na talerzu

Zmieniaj! - prezentacja do scenariusza Klimat na talerzu

2) Materiały edukacyjne „Klimat na widelcu. Jak budować kampanie społeczne związane z żywnością i zmianą klimatu.”

Cykl warsztatów składa się z trzech następujących bloków tematycznych:

 1. Planeta pyta: jaka żywność na XXI wiek? Czyli czy na pewno wiesz, co jesz i dlaczego warto głosować widelcem
 2. Pułapki naszego umysłu czyli jak nasz mózg utrudnia nam zmiany, które mogą ocalić planetę
 3. Klimat na zmiany postaw, czyli jak mówić, by poruszać do działania

Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom:

 • zrozumienia wzajemnych interakcji systemów żywnościowych i zmiany klimatu oraz jakie mogą wprowadzić zrównoważone nawyki żywnościowe,
 • zrozumienia jak mózg reaguje na trudne informacje i dlaczego nie zawsze podejmujemy bardziej korzystne dla planety działania,
 • budowania przekonujących narracji, które zachęcą inne osoby do wprowadzania zmian.

W dniach 1, 8 i 15 czerwca odbyły się pilotażowe warsztaty online dla uczniów różnych rodzajów szkół ponadpodstawowych: szkół gastronomicznych, techników i liceów ogólnokształcących na podstawie wypracowanych scenariuszy.

Jeżeli planujecie przeprowadzić warsztaty, będziemy wdzięczni za przekazanie uczestnikom prośby o wypełnienie następujących ankiet online:

•    przed przeprowadzeniem warsztatów #1: https://forms.gle/FEmtZXQ4CbBTPUyZ6  
•    po przeprowadzeniu warsztatów #1:  https://forms.gle/NSdiRQ23zcxsF15dA
•    po przeprowadzeniu warsztatów #2: https://forms.gle/MBsMLaDSWE15mJmu6 
•    po przeprowadzeniu warsztatów #3: https://forms.gle/8jfkarvpXfCyBsCL8

Odpowiedzi na ankiety będą dla nas bardzo pomocne w celu rozliczenia projektu, dziękujemy!
 

Linki do materiałów:

Scenariusze - Warsztaty Klimat na widelcu

Prezentacje - Warsztaty Klimat na widelcu

Materiały merytoryczne - Warsztaty Klimat na widelcu

Nauczycielka przy tablicy prowadzi lekcję, na pierwszym planie widać rozmazane plecy siedzących uczniów, którzy jej słuchają
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Uczniowie siedzą przy ławkach w sali lekcyjnej, słuchają z zaciekawieniem nauczycielki, której rozmazany tył głowy widać na pierwszym planie
Uczniowie siedzą w grupach w sali lekcyjnej, przed nimi leżą duże arkusze do pracy grupowej, ich głowy są zwrócone na punkt poza kadrem
Uczennice siedzą przy ławce w sali lekcyjnej, pracują wspólnie nad dużym arkuszem szarego papieru

Załączniki: