Czystość na terenie Warszawy

Panorama Starego Miasta w Warszawie od strony Wisły
Autor: m.st. Warszawa

Każdy właściciel i zarządca powinien dbać przez cały rok o czystość terenu, który mu podlega. Mówi o tym ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz miejski regulamin utrzymania czystości. Systematyczne dbanie o porządek wpływa korzystnie nie tylko na estetykę miasta, ale także na bezpieczeństwo użytkowników dróg i innych terenów oraz zdrowie mieszkańców.

Podział obowiązków w zakresie sprzątania stolicy wygląda następująco:

Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje sprzątanie:

 • zimą – 1500 km ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i tych gminnych, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej,
 • od wiosny do jesieni – 1300 km ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • 3,5 mln m2 terenów dla pieszych: chodników nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości, przystanków, dojść do stacji metra (z wyłączeniem stacji Szwedzka, Zacisze i Wilanowska), schodów oraz kładek w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,  
 • miejsc parkingowych SPPN oraz miejsc parkingowych dla osób o ograniczonej mobilności oznaczonych niebieską kopertą, wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • tras rowerowych w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (zimą w ograniczonym zakresie),
 • 12 tys. koszy na śmieci.

Wykaz ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Miejskich. Terminy porządkowania ulice miejskich  można sprawdzić w kalendarzu sprzątania.

Ulice po kolizjach, wypadkach, manifestacjach i z rozlanych paliw są sprzątane przez Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta. Działa ono całodobowo i przez cały rok.

Urzędy dzielnic organizują sprzątanie:

 • zimą – ulic o kategorii gminnej, oprócz tych którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, 
 • od wiosny do jesieni – ulic o kategorii gminnej,
 • miejsc parkingowych w strefie SPPN w pasach dróg o kategorii gminnej, 
 • chodników i koszy na śmieci wzdłuż ulic o kategorii gminnej, 
 • ścieżek rowerowych w pasach dróg gminnych,
 • terenów zieleni przyulicznej,
 • skwerów, zieleńców i parków. 

Sprzątanie terenów gminnych w Dzielnicy Warszawa Śródmieście, w tym obszar Starego Miasta, jest organizowane przez Zarząd Terenów Publicznych. Z kolei tereny w Dzielnicy Warszawa Praga-Północ są sprzątane przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych.

Administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele i zarządcy nieruchomości odpowiadają za:

 • czystość ulic wewnętrznych i osiedlowych,
 • czystość chodników przylegających do nieruchomości, a także innych terenów wraz z otoczeniem, które są ich własnością lub są przez nich zarządzane.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za oczyszczanie:

 • dróg szybkiego ruchu,
 • mostu gen. S. Grota-Roweckiego oraz mostu Południowego im. Anny Jagiellonki,
 • trasy S8,
 • kładek i innych obiektów inżynieryjnych wzdłuż trasy S2, S8, S17,
 • części chodników, schodów i tras dla rowerów przy drogach ekspresowych.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zajmuje się:

 • terenami zieleni przyulicznej,
 • skwerami, zieleńcami i parkami,
 • chodnikami przyległymi do parków ZZW,
 • bulwarami wiślanymi,
 • terenami nad Wisłą,
 • opróżnianiem koszy na tych terenach.

Lasy Miejskie Warszawa odpowiadają za czystość:

 • Lasu Kabackiego,
 • Lasu Matki Mojej,
 • Lasu Sobieskiego,
 • Lasu Olszynka Grochowska,
 • Lasu Bródno,
 • Lasu Bielańskiego,
 • Lasu Lindego,
 • Lasu Nowa Warszawa,
 • Wydmy Żerańskiej,
 • Lasu Dąbrówka,
 • Lasu Henryków,
 • Lasu Białołęka,
 • Lasku na Kole,
 • Lasu Bemowo.

Badanie Barometr Warszawski wskazuje, że 84% mieszkańców jest zadowolonych z czystości w Warszawie. Ponieważ czysta Warszawa to wspólna sprawa, interwencje dotyczące porządku mieszkańcy mogą zgłaszać przez portal Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Można to zrobić również przez aplikację mobilną Warszawa 19115 lub całodobowy telefon 19115 (koszt połączenia z nr. 19115 zgodnie z taryfą operatora osoby dzwoniącej).

Podstawy prawne zarządzania czystością na terenie m.st. Warszawy

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)
 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy przyjęty Uchwałą nr XLIV/1366/2021 Rady m.st. Warszawy z 9 czerwca 2022 r.