Edukacja ekologiczna

Warszawa prowadzi liczne działania z zakresu edukacji środowiskowej, które mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców Warszawy.

Działania edukacyjne m.st. Warszawy skupiają się na takich tematach jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka odpadami czy polityka żywnościowa. Działania te są prowadzone we wszystkich grupach wiekowych - od najmłodszych dzieci w przedszkolach po młodzież w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warszawa współpracuje z licznymi partnerami: uczelniami, instytucjami edukacyjnymi, fundacjami, organizacjami pozarządowymi czy z sektorem prywatnym - wszystko po to, żeby podnieść świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży.