Edukacja żywnościowa

W Warszawie realizowane są projekty informacyjno-edukacyjne o tematyce żywieniowej skierowane do dzieci i młodzieży. Celem tych projektów jest zwiększanie wiedzy oraz utrwalanie prawidłowych zachowań żywieniowych, a także wzmacnianie postawy szacunku wobec planety.